• Gemeente Molenwaard

Molenlanden kiest voor zélf doen

HOORNAAR In raadsvergaderingen van 12 en 14 december hebben de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard besloten per 1 januari 2019 als gemeente Molenlanden meer taken zelf uit te gaan voeren. Het gaat daarbij om belasting taken en vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken.

In de nieuwe gemeente staan inwoners en ondernemers centraal: klantgerichtheid en kwaliteit zijn de twee belangrijkste uitgangspunten. Ook bij de uitvoering van gemeentelijke taken. In de plannen voor Molenlanden is bij de overwegingen voor in- en uitbesteden gekozen voor het uitgangspunt: 'Zelf doen, tenzij…'. Inwoners kunnen zo optimaal worden bediend. "En de kwaliteit en continuïteit van de producten zijn zo het beste gewaarborgd. We willen de goede dingen kwaliteitsvol doen om zo tevreden klanten te krijgen", aldus Harmen Akkerman, wethouder van Giessenlanden.

BELASTINGEN In Molenwaard is belastingen nu ondergebracht bij de SVHW. Giessenlanden voert de belastingtaken nu zelf uit. Per 1 januari 2019 zorgt de gemeente Molenlanden zelf voor uitvoering van WOZ en Belastingen. Zo kan er meer kwaliteit geleverd worden en persoonlijker contact zijn. Een deskundige, onafhankelijke partij heeft beoordeeld of de 'tenzij-criteria' niet tot een andere keuze, namelijk uitbesteding, moesten leiden. Zij concludeerden ook dat 'zelf doen' de beste keuze is.

In Giessenlanden voert de Omgevingsdienst (OZHZ) vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken uit. Molenwaard doet het nu zelf. Wethouder Jan de Groot uit Giessenlanden: ,,Voor Molenlanden maakten de gemeenteraden ook de keuze om het werk zelf te gaan doen. Het voorstel is ook extern en onafhankelijk getoetst. Het voelt goed om deze keuze te maken. Niet voor ons, maar voor onze inwoners en ondernemers waar we de beste kwaliteit voor willen leveren."

TWEE BESLUITEN In twee besluiten kozen de gemeenteraden om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-taken) en gemeentelijke belastingen en uitvoering van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zelf te doen in Molenlanden. Bij de keuzes om taken zelf te doen, geldt het uitgangspunt: 'Zelf doen, tenzij…". Om te beoordelen of de organisatie Molenlanden straks het werk zelf kan doen zijn drie 'tenzij's' opgesteld. Frank Meerkerk, wethouder van Molenwaard: "Zo is er gelet op kwetsbaarheid, kosten en innovatiekracht. Molenlanden gaat voor hoge kwaliteit, goede bereikbaarheid, korte doorlooptijden, een klantgerichte benadering en maatwerk waar nodig. Bij zelf doen hoeven inwoners niet doorverwezen te worden naar een andere instantie."

ACHTERGROND Per 1 januari 2019 vormen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard één gemeente Molenlanden. Het wetsvoorstel hiervoor is in behandeling. Op weg naar Molenlanden bereiden de gemeenten zich voor zodat ze op 1 januari klaar staan voor de inwoners en ondernemers van de 20 kernen. Met goede dienstverlening onder de noemer 'Zó kan het dus ook' en kerngericht werken als pijlers voor de nieuwe gemeente.