• Wethouder Dick van Zanten kreeg een pak op de broek van de oppositie in de gemeenteraad,

    Gemeente Gorinchem

Motie van treurnis tegen Van Zanten

GORINCHEM Wethouder Dick van Zanten kreeg voor zijn gebrekkige manier van communiceren en het niet bereid zijn om de raad van informatie te voorzien over de toekomst van het Groot Podium in Gorinchem een motie van treurnis van de voltallige oppositie aan zijn broek.

door Egbert Egberts

Bovendien werd Van Zanten door de raadsfracties van Gorcum Actief, ChristenUnie/SGP, D66, VVD, GroenLinks, SP en Fractie Van Maaren verweten te weinig empathie te hebben en begrip te tonen voor de ontstane situatie en de roep vanuit de stad om duidelijkheid te scheppen over de voortgang van de situatie rondom het theater Vijfzinnen.

,,Tot op de dag van vandaag is niet helder hoe het besluit van de Perspectiefnota 2019 uitgewerkt gaat worden. De raad heeft tien miljoen euro gereserveerd voor de nieuwe opzet van een Groot Podium voor de Gorcumse cultuurwereld, maar er is nog steeds niets bekend," zo klonk het vanuit de oppositie. Het feit dat Van Zanten bleef herhalen dat het college op 19 juni komt met een uitgewerkt plan vanuit het college waarover de raad zich kan uitspreken zette kwaad bloed. Fractievoorzitter Everdien Hamann (Gorcum Actief) vroeg eerder tot twee keer aan toe schriftelijk aan de wethouder om meer informatie over wat er met het cultuurhuis van de stad ging gebeuren en smeedde samen met de oppositie een plan om Van Zanten te laten weten dat zijn onbuigzaamheid en onbereidwillige houding niet op prijs werden gesteld. Een motie van afkeuring werd het echter niet.  

Omdat de raad niet compleet was werd de zieke Pierre Schefferlie van Democraten Gorinchem opgetrommeld, waardoor de oppositie de eveneens zieke Arien van Houwelingen opriep ook naar het stadhuis te komen. Het debat leidde tot diverse schorsingen en een uitloop van de raadsvergadering met ongeveer één uur. Met een zo klein mogelijke meerderheid stemde de coalitie de motie van treurnis weg (13-12). Wethouder Dick van Zanten had de raad daarvoor laten weten geraakt te zijn door de pak op de broek door de oppositie maar zal op 19 juni gewoon het uitgewerkte plan van het college kunnen presenteren tijdens een I&O parallelsessie.