• Natuur Centrum Gorinchem

    NCG

Natuurcentrum en Philadelphia tekenen overeenkomst

GORINCHEM Natuurcentrum Gorinchem en Philadelphia ondertekenen maandag 30 januari de officiële samenwerkingsovereenkomst. Een groter aantal deelnemers van Philadelphia krijgen door deze waardevolle samenwerking werk op maat aangeboden op de kinderboerderij of gaan aan de slag in het restaurant van het Natuurcentrum.

Mensen met en zonder een beperking werken al jaren samen in het Natuurcentrum en maken dat mens en dier zich thuis voelt op het eiland in het Gorinchemse stadspark. De activiteiten en werkzaamheden sluiten zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden van de deelnemer. Op dit moment zijn er 20 deelnemers van Philadelphia aan de slag bij het Natuurcentrum. Sommige van deze deelnemers wonen in nabijgelegen begeleide woningen van Philadelphia. Voor alle deelnemers is de ondertekening een bijzonder moment. Zo laat één van de deelnemers enthousiast aan haar begeleider weten: ,,Yes, nu horen we echt bij elkaar"

Manager Philadelphia Wieneke Dijkstra: ,,De visie van het Natuurcentrum sluit goed aan bij Philadelphia. De prettige samenwerking maakt dat wij onze deelnemers uiteenlopende werkplekken op maat kunnen aanbieden. We kijken er naar uit om onze deelnemers zoveel mogelijk te (re)integreren in het arbeidsproces door werk of een zinvolle dagbesteding aan te bieden op deze prachtige plek in Gorinchem."

Op de huidige groepen in de boerderij en het restaurant is er nog ruimte voor instroom van nieuwe deelnemers. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om officiële leerwerktrajecten te starten, bijvoorbeeld voor dierverzorging, facilitair, horeca of groenverzorging. Als deelnemers de afwisselende theorie en praktijklessen succesvol afronden, ontvangen ze een branche-erkend certificaat. Dit traject maakt doorstromen naar betaald werk makkelijker en de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner.

Directeur Natuurcentrum Gorinchem Gitta Spruit: De samenwerking met de professionele zorgaanbieder Philadelphia betekent zowel voor onze deelnemers als voor de cliëntbegeleiders meer kansen op ontwikkeling en groei binnen hun wensen en mogelijkheden. Ook kunnen vrijwilligers nu onder begeleiding van de cliëntbegeleiders deelnemers ondersteunen met hun ontwikkelingen. Op het Natuurcentrum is Meedoen erg belangrijk. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!"