• Janus Visser/BDU

Natuurcentrum heeft weer wat lucht

Tim Hartman

GORINCHEM Het Natuurcentrum is te belangrijk en dus wordt er, met hoge uitzondering, een lening van zestigduizend euro verschaft aan stichting Van Andel -Spruit Natuurcentrum om het centrum overeind te houden en de tijd te geven om een bedrijfsplan te maken. Dat is donderdagavond tijdens de raadsvergadering besloten. Voor dat bedrijfsplan wordt bovendien een bijdrage van tienduizend euro geleverd. ,,We vinden het belangrijk dat de natuureducatie in stand blijft en bovendien vervult de kinderboerderij voor zowel de wijk als de stad een belangrijke functie die we niet verloren willen laten gaan", aldus wethouder Arjen Rijsdijk.

Zonder slag of stoot ging die beslissing echter niet. Zo diende Tamara Hoogesteger (Fractie Hoogesteger) een motie in die het uit te lenen bedrag zou opsplitsen: ,,Er is nog helemaal geen plan dus lijkt het me onverstandig om die lening aan te gaan. Splits de lening op. Eerst een deel om dat bedrijfsplan in orde te maken en daarna pas de rest, indien dat plan deugdelijk genoeg is."

Ook Frederique Schouwenaar (VVD) zette haar vraagtekens bij de lening. ,,Ze zijn dan wel uit de acute nood, maar ook uit de structurele nood? Nu gaan we lenen terwijl er geen begroting is. Bovendien is tienduizend euro om een begroting op te stellen te veel. Ligt daar geen kans voor bedrijven?"

Van Breemen (GroenLinks) erkende de lastige situatie, maar stemde uiteindelijk niet in met de motie: ,,Het is het kip en het ei verhaal. Gaan we uitlenen om dat businessplan op te stellen of laten we ze eerst een businessplan opstellen en gaan we daarna geld uitlenen? Het centrum is in ieder geval onmisbaar."

In dat laatste waren alle partijen eensgezind. Daarnaast was ook wethouder Rijsdijk stellig: ,,Dat geld is gewoon nodig. Als tienduizend teveel gevonden wordt en bedrijven zijn bereid mee te betalen, zijn ze welkom. Dat scheelt ons weer geld." Uiteindelijk woog de functie van het centrum dus toch zwaar genoeg om in te stemmen met de lening.