Niet iedereen omarmt verkeersplan binnenstad

GORINCHEM In de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 10 november, twee weken geleden, werd het verkeersstructuurplan voor de Gorcumse binnenstad uitgelicht. Volgende week dinsdag, 1 december, staat dit onderwerp weer op de politieke agenda. De fracties zullen zich dan uitspreken. Zo ook de voor- en tegenstanders uit de binnenstad die zich hebben verenigd of dat al waren. Met name de door het gemeentebestuur voorgestelde proef van een jaar om de Tolsteeg af te sluiten voor al het gemotoriseerde verkeer roept tegenstrijdige reacties op.

door Erik de Bruin

t erikdebruin78

Een groep bewoners van de zuidwesthoek, waaronder de Boerenstraat, de Molenstraat en de Zusterstraat, vormt, zo legt Bernd Voorsluijs uit, een soort comité dat hem ondersteunt met het verzamelen van handtekeningen voor een petitie, getiteld: Houd de Tolsteeg open. De drie weken geleden gestarte Facebookpagina ('ik ben de actie begonnen toen het raadsvoorstel op de mat viel') draagt dezelfde naam. ,,Via de Tolsteeg is de enige manier om in de spits filevrij van huis te gaan en thuis te komen. Wij krijgen hier als bewoners van de zuidwesthoek het komende jaar (de proef wordt in 2016 uitgevoerd, red.) specifiek mee te maken, maar ook andere bewoners van de vesting zullen hier overlast van ondervinden. Elders gaat het vastlopen. Dat heeft Goudappel Coffeng, het verkeersadviesbureau dat de gemeente in de arm heeft genomen, geconcludeerd. In het rapport dat ze hebben opgesteld, wordt afsluiting dan ook afgeraden."

Hij vervolgt: ,,Het weren van vrachtverkeer in de Tolsteeg is iedereen het mee eens, maar dat ook ander gemotoriseerd verkeer hier van beide kanten niet meer doorheen mag rijden, is in onze ogen (de petitie is inmiddels circa 750 keer ondertekend, red.) een ongewenste bijvangst. Goudappel heeft de suggestie gedaan van een poort waar vrachtauto's en touringcars niet onderdoor kunnen. Volgens de gemeente past dat niet in het stadsbeeld. Daar kun je over twisten. Ik denk dat er ook andere mogelijkheden zijn. Een vrachtwagenverbod is mijns inziens prima te handhaven." Andere mogelijkheden zijn er volgens Voorsluijs ook om het Eind, waar hij zelf woont, autoluwer te maken. ,,Met een herinrichting kun je veel bereiken. Creëer meer ruimte voor voetgangers door parkeerplaatsen weg te halen en daarvoor in de plaats een breed trottoir aan te leggen."

Dat laatste klinkt Danny van der Meulen, de voorzitter van bewonersbelangenvereniging Knake, als muziek in de oren. Het andere niet. ,,Tegenstanders praten maar over één ding en dat is dat ze overal met de auto willen komen. Wij vinden dat je het breder moet zien. Het verkeersstructuurplan biedt een totaaloplossing, die wij omarmen. Het autoluwer maken van de binnenstad wordt nu eindelijk eens doorgezet. Wij ambiëren al meer dan tien jaar dat de verkeersstromen beter moeten worden gereguleerd. Gorcum is een historische vesting aan de rivier. Dat betekent dat een rondweg niet mogelijk is. Toch is er sprake van een virtuele rondweg dwars door de binnenstad waarvan de Tolsteeg een ader is. Wij vinden dat waanzin."

Hij haalt aan dat bij de 'gevaarlijke' kruising bovenaan de steeg zes verkeersstromen samenkomen en dat het aangrenzende Eind (de e in Knake, een naam die wordt gevormd door de beginletters van alle vertegenwoordigde straten) een 'enorm overbelast' gebied is. ,,Pal naast de Lingehaven, de parel van de stad. In 2012 werd gemeten dat er dagelijks 2800 voertuigen over het Eind rijden. 1200 daarvan is bestemmingsverkeer, de overige 1800 automobilisten gebruiken de straat om snel van de boven- naar de benedenstad te rijden en andersom of van west naar oost en vice versa. Daar is de binnenstad niet voor bedoeld. In de centra van steden als Breda, Dordrecht en Utrecht worden auto's volledig geweerd. Daar zou Gorcum een voorbeeld aan moeten nemen. Al dat onzinnige doorgangsverkeer moet je uit de vesting houden."

Gevraagd naar zijn mening over het verkeersplan in zijn algemeenheid laat Tom Luking, de voorzitter van de klankbordgroep voor de binnenstad, weten dat er best wel goede voorstellen in staan ('er wordt goed naar fietsgangers en voetgangers gekeken') , maar ook een aantal voorstellen waar vraagtekens bij worden gezet. ,,Er verdwijnen parkeerplaatsen. Daar gaan bewoners last van krijgen.Ten aanzien van de verkeersveiligheid baart het ons zorgen dat een proef wordt gehouden met tweerichtingsverkeer in de Nieuwe Walsteeg. De kruising met onder andere het Paardenwater is écht een gevaarlijk punt. Nu is er sprake van verkeer dat uit drie richtingen komt en dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Waarom ga je dat dan uitbreiden? Waarom het gevaar verhogen? Wij begrijpen dat niet en dat is niet het enige. Ook wat betreft het afsluiten van de Tolsteeg missen we het grotere plaatje. Daar krijgen we geen vinger achter. Wat beoogt de gemeente hier precies mee en waarom zo rigoureus? We vragen ons af waarom er niet naar alternatieven wordt gekeken. Om vrachtwagens te weren kan je ook een balk ophangen. Probeer eerst dat eens." Hij zegt regelmatig op het Eind te komen. ,,Zo druk is het daar niet. Het Heerenlaantje is ook nooit druk. De gemeente gaat het afsluiten van deze straat inventariseren. Waarom? Omdat er wel eens sluipverkeer doorheen gaat? Dat valt best mee. Stel dat dit deel van de stad ook wordt afgesloten dan is dat echt een nachtmerriescenario."

Mauro Agnoli, de voorzitter van winkeliersvereniging Hartje Gorkum, houdt zijn kaarten gedekt tot de raadsvergadering op 1 december. ,,Dan zullen we onze mening laten horen." Zonder daarmee een expliciet oordeel te geven, zegt hij de conclusie van het adviesbureau te onderschrijven dat het afsluiten van de Tolsteeg een belastend effect heeft. ,,Op plekken in de binnenstad die al belast zijn. Volledige openstelling van de Westwagenstraat is een konijn uit de hoge hoed. Dat wordt bekeken of het bijdraagt aan een betere doorstroming om van het deel van deze winkelstraat dat voor en na winkeltijd al toegankelijk is voor auto's, een soort vluchtweg te maken, is nieuw voor ons. De Westwagenstraat maakt deel uit van het kernwinkelgebied. We gaan ons, zoals ik al zei, beraden en spreken ons pas uit ten overstaan van de gemeenteraad. Naar dat niveau is het nu getild. Eerst werden onze meningen binnengehaald. Over vijftien van de twintig punten uit het oorspronkelijke plan waren we het helemaal eens."