• Erik de Bruin

Niet uitgeschreven over de Biesbosch

SLIEDRECHT Wie hem volgt op Facebook en Twitter en zijn vlogjes en filmpjes bekijkt, weet dat Thomas van der Es, die opgroeide in Sliedrecht, niet uitgepraat raakt over zijn geliefde Biesbosch. Waar hij al zijn hele leven kind aan huis is en dat sinds 2008, toen hij hier, 21 lentes jong nog maar, zijn opwachting maakte als boswachter, ook zijn dagelijkse werkterrein is. Hoe hij dat beleeft en aan welke veranderingen dit 'ontiegelijk belangrijke migratiegebied' onderhevig is, zette de bevlogen natuurliefhebber op papier. Dat resulteerde in een rijk geïllustreerd boek dat half september wordt gepresenteerd en ook in Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht verkrijgbaar is in de boekhandel.

door Erik de Bruin

Dat is niet meer dan logisch. De regio is immers onlosmakelijk verbonden met de Biesbosch, die dankzij bemoeienis van de mens steeds meer gelijkenissen ging vertonen met het achterliggende polderland. Gaandeweg krijgt het weer de gedaante van een waterland. Met alle positieve ecologische gevolgen vandien. De nieuwe Biesbosch, gecreëerd door te ontpolderen en ruimte aan de rivier te geven, trekt allerlei diersoorten aan. ,,We deden dat natuurlijk in ons eigen belang, om droge voeten te houden, maar ik ben ontzettend blij dat we niet alleen hoge dijken hebben aangelegd. Ieder z'n smaak natuurlijk, maar zo'n op natuurlijke wijze ontstane overgangsgebied aan de rivier, zoals bij de Tongplaat, in het uitgestrekte achterland van Dordrecht, dat is gecreëerd door een geul te graven, spreekt mij persoonlijk veel meer aan."

'GRENSOVERSCHRIJDEND' De nieuwe Biesbosch is ook de titel van zijn boek. ,,Er zijn boekenkasten, wat zeg ik bibliotheken volgeschreven over de Biesbosch. Vooral historisch getint. Kan ik daar nog niets aan toevoegen? Ja, ik denk van wel. Qua natuurontwikkeling is er deze eeuw al ontzettend veel gebeurd. Het landschap is enorm veranderd. Daar vertel ik over in het boek en Stef den Ridder, die ik leerde kennen tijdens een Bevertocht, brengt het in beeld met prachtige tekeningen. Ik leg ook uit waarom die veranderingen hebben plaatsgevonden en wat er nog meer in het verschiet ligt. Over de link met de Haringvlietsluizen. Je houdt als boswachter niet enkel je eigen stukje natuur in de gaten. Ontwikkelingen zijn grensoverschrijdend. Volgend jaar worden deze sluizen bij de Noordzee op een kier gezet. De kans bestaat dat vissoorten als de zalm en steur, die hier vroeger leefden, hun weg naar de Biesbosch weer weten te vinden. Ze komen in onze achtertuin te zwemmen. Letterlijk. Woon je in Dubbeldam of Sterrenburg (twee Dordtse wijken, red.) dan kun je zo een blik werpen op de Nieuwe Dordtse Biesbosch en alleen al ontelbaar veel vogels spotten. In de Noordwaard bij Werkendam heb ik duizend grote zilverreigers gefotografeerd. Dat ging in Engeland viraal. Onder vogelaars weliswaar, maar het zegt wel iets over de internationale naam en faam van dit gebied, dat ontiegelijk belangrijk is. Een onmisbare schakel in de trek van steeds meer vissen en vogels." ,,Waar dat door komt? Een combinatie van laagland, de strategische ligging tussen noord en zuid, oost en west en de voedselrijkdom die zich dankzij natuurherstel aan het ontwikkelen is."

'ICONISCH' Thomas spreekt en schrijft over iconische diersoorten. ,,Zeearenden zijn zich zich hier vanaf 2012 gaan nestelen en sinds vorig jaar ook de visarend. Beiden staan bovenaan de voedselketen. Ze komen alleen als er genoeg te eten is. Daarvoor moet het ecologische systeem op orde zijn. Bovendien spreken ze tot de verbeelding. Datzelfde geldt voor de bever. Daar weid je meer over uit dan bijvoorbeeld de getijdenslak." Het edelhert, de ringslang en de otter komen ook uitvoerig aan de orde terwijl ze (nog) niet eens in de Biesbosch voorkomen. ,,Máár dat gaat hopelijk veranderen. In het Brabantse Hedel, wat hemelsbreed twintig kilometer hier vandaan ligt, is een voetafdruk van de otter gevonden. Het is een kwestie van tijd voordat dit prachtig diertje ook hier weer opduikt."

BOEKPRESENTATIE Thomas van der Es presenteert donderdag 21 september samen met illustrator Stef den Ridder zijn boek over de Hollandse Biesbosch in het Biesboschmuseum in Werkendam. Het programma vangt om 15.15 uur. De boekpresentatie is om 16.15 uur. Aanmelden kan tot 19 september via info@knnvuitgeverij.nl