• sgarstadhuis3.jpg
    Stadhuis

    Janus Visser

Nieuw Winkeltijdenbeleid 2018

GORINCHEM Op 1 januari 2018 wijzigt het winkeltijdenbeleid van de gemeente Gorinchem. De gemeenteraad neemt hierover op 14 december 2017 een beslissing. Het vernieuwde beleid is tot stand gekomen via een inspraakprocedure waar inwoners, winkeliers uit de binnenstad en de winkelcentra - via hun belangenverenigingen - op verschillende momenten zijn betrokken.

Het onderzoek leidde tot een voorstel aan de raad met drie mogelijke scenario's. De drie scenario's in het kort:

A. De gemeente verleent maximaal 15 keer per jaar vrijstelling voor winkels om op zon- en feestdagen open te zijn.

B. Directe vrijstelling voor alle winkels op de laatste zondag van de maand en voor de maand december alle zondagen behalve beide Kerstdagen, indien Kerst op een zondag valt. supermarkten en grote winkels buiten de winkelgebieden, de perifere detailhandel, zoals bijvoorbeeld de woonboulevard Spijksepoort en de Karwei bouwmarkt, mogen elke zondag open zijn. C: Directe vrijstelling voor alle winkels op elke zondag in de gemeente.

In alle drie scenario's geldt op de zondag een openingstijd van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Op het voorstel van het college met de drie scenario's zijn 150 reacties binnengekomen. De reacties zijn afkomstig van 142 burgers, 4 organisaties van winkeliers/ondernemers en een reactie door een verhuurder van een winkelcentrum en 2 individuele reacties van winkeliers. Wat is daarbij opvallend? Uit het onderzoeksrapport bleek dat een merendeel (meer dan 80%) van alle burgers vindt dat er in het beleid over de zondagsopenstelling geen onderscheid moet worden gemaakt tussen winkellocaties. In het gepresenteerde inspraakscenario A is, aansluitend op het huidige beleid, de gemeente echter verdeeld in 7 gebieden. Ook ondernemers zijn negatief over dit onderscheid in het huidige beleid van de zondagsopenstelling, zo concludeert het onderzoeksrapport. Voor de besluitvorming is daarom besloten scenario A te wijzigen en voor de gehele gemeente te laten gelden. Dus geen verschillende winkeltijden in verschillende winkelgebieden.

Het advies van het college aan de gemeenteraad is mede gebaseerd op gesprekken, een breed stadsonderzoek en op de officiële inspraakprocedure. Een derde interessante vergelijkingsbron diende zich ook aan in het proces. Het AD organiseerde een online poll waarmee de AD-lezers hun voorkeursscenario konden aangeven. Ook deze resultaten zijn vergeleken met de resultaten uit het door de gemeente doorlopen proces van onderzoek en inspraak. Uit zowel het onderzoekrapport als uit de poll bleek een eerste voorkeur voor scenario C,gevolgd door B. Ook uit de inspraak blijkt er een voorkeur voor scenario C te zijn, echter gevolgd door scenario A. De uitkomst van de inspraak in procenten: scenario A: 24%, B:16,7 en C: 47,3%.

Het college geeft de gemeenteraad de nodige afweegpunten mee die voor elk scenario speelt. Het winkeltijdenbeleid voor 2018 staat op 23 november 2017 om 19.30 uur op de agenda van de gemeenteraad tijdens de parallelsessie Beraad en Advies (B&A). Vervolgens zal de raad op 14 december een definitief besluit nemen over de winkelopeningstijden op zon- en feestdagen. Het nieuwe beleid ten aanzien van de winkelopeningstijden gaat op 1 januari 2018 in.

Wethouder Hans Freije: ,,Ik ben iedereen, van inwoner tot ondernemer, zeer erkentelijk voor zijn en haar reactie en bijdrage. Samen zijn we tot een zorgvuldig en transparant proces gekomen. We hebben geluisterd en vertaald, de vertaling is in de drie scenario's getoetst en er is rekening gehouden met economische aspecten, invloed op de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van de stad en nog veel meer. Het is nu aan de gemeenteraad te kiezen voor een scenario dat het meest past bij Gorinchem."