• De gemeenteraad is akkoord met uitvoering van het nieuwbouwplan voor De Regenboog, Retranchement 3.

    Egbert Egberts

Nieuwbouw De Regenboog Wijdschild gaat door

GORINCHEM  De raad van de Gemeente Gorinchem heeft donderdagavond 21 februari goedkeuring gegeven aan de nieuwbouw van het schoolgebouw Retranchement 3 voor De Regenboog. Zoals verwacht werd het wethouder Ro van Doesburg door een aantal partijen het vuur na aan de schenen gelegd, maar uiteindelijk stemden alle partijen, op Gorcum Actief na, voor realisatie van het gepresenteerde plan.

door Egbert Egberts

Voor renovatie van 'Retranchement 3' was in 2017 al 850.000 euro toegekend in het IHP-Oost. Het schoolbestuur van Logos onderzocht de mogelijkheid onderzocht om het gebouw 'op maat' te maken door vervangende nieuwbouw in de vorm van semi-permanente systeembouw. Met een aanvullend gemeentelijk budget van 150.000 euro en een eigen investering van ongeveer 250.000 euro vanuit Logos zou dit kunnen worden gerealiseerd. Het plan waarover de raad feitelijk nog hoefde te besluiten was dat de huidige voorschoolse SKG-voorziening in de vervangende nieuwbouw zou worden meegenomen via een gemeentelijke voorfinanciering 275.000 euro, waarvoor Gorinchem een lening moet gaan aanvragen. Deze wordt gedekt door de jaarlijkse huuropbrengsten van SKG.

Debatten in de raad gingen vooral over het feit dat de wethouder tijdens de eerdere parallelsessie niet het achterste van zijn tong wilde laten zien over het plan van. En wát hij daarover wel kwijt wilde leidde volgens enkele raadsfracties, waaronder de ChristenUnie/SGP en GroenLinks tot ruis. Maar Van Doesburg gaf aan dat het schoolbestuur er zelf het grootste belang bij heeft dat men energiezuinig gaat bouwen. ,,De energierekening zo laag mogelijk, liefst geen rekening. Maar wel binnen het budget blijven. Dat zal een uitdaging worden."

Een motie van Gorcum Actief om de bouw van een nieuw semi-permanente school uit te stellen onder andere in afwachting van een nieuwe IHP, tot er meer gegevens bekend zijn over de toekomstige leerlingaantallen en hoe de wijk over inrichting van het schoolplein denkt werd ingetrokken omdat fractievoorzitter Everdien Hamann de bui al zag hangen. De partij stemde tegen omdat men 'niet zomaar ruim een miljoen euro van de inwoners wilde uitgeven.'

Volgens de PvdA had men al snel kunnen zijn en kon het besluit afgetikt worden met de spreekwoordelijke hamer. ,,Het besluit is al in 2017 genomen. En met de SKG voorziening in het schoolgebouw waarvoor men ook middels een lange termijn contract huur betaalt is het plaatje straks compleet."

Een motie van D66 en GroenLinks om gasloos te bouwen haalde het niet. Wel kreeg een motie van D66, Fractie Van Mourik en PvdA over het in overleg met het schoolbestuur van LOGOS open laten inrichten van het schoolplein een grote meerderheid. ,,Daar kunnen buiten schooltijd ontmoetingen plaatsvinden voor allerlei wijkbewoners", aldus D66'er Tekir.

Wethouder Van Doesburg reageerde na het raadsbesluit tevreden. ,,We doen dit vooral voor de kinderen. Die verdienen een modern en prettig schoolgebouw. We gaan ermee aan de slag."