• Google Streetview

Plannen voor woningbouw aan Arkelsedijk en Schelluinsestraat

GORINCHEM De gemeente Gorinchem wil het gebied aan de Arkelsedijk (de Lingevoevers) en de Schelluinsestraat transformeren tot gemengde woon- werkgebieden met voorzieningen. Donderdag 19 september wordt de raad tijdens een zogeheten I&O-sessie hierover geïnformeerd. 

Deli Home (het voormalige JeWe) is nu nog gevestigd aan de Arkelsedijk, maar heeft eerder dit jaar al aangegeven dat zij haar bedrijfsactiviteiten aan de Arkelsedijk wil verplaatsen naar de Schelluinsestraat. JeWe wil in dat geval de locatie aan de Arkelsedijk verkopen aan een projectontwikkelaar met de mogelijkheden voor herontwikkeling van woningbouw en diverse voorzieningen. Een interessante ontwikkeling voor de gemeente omdat herontwikkeling van de Arkelsedijk goed aansluit op de ambitie om de 'vleugels' van de stad in te zetten voor de ontwikkeling van Gorinchem.

Er is inmiddels een voorovereenkomst gesloten met Deli Home waarin een aantal uitgangspunten en intenties zijn vastgelegd. Er is door beide partijen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebied. Hiervoor zijn een aantal vooronderzoeken en QuickScans uitgevoerd. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de wenselijkheid en haalbaarheid van de transformatie van bedrijventerrein naar woningbouwlocatie. Tijdens de parallelsessie op donderdag 19 september wordt hier nader op ingegaan en is er ruimte voor debat en discussie.

Wethouder Ro van Doesburg, Wonen: ,,Als gemeente zijn we verheugd de gemeenteraad dit kaderdocument aan te kunnen bieden en samen te komen tot de gewenste kaders voor dit gebied. Het bedrijventerrein langs de Arkelsedijk biedt kansen om te komen tot een gevarieerd woningaanbod en biedt mogelijkheden om verschillende stadsdelen sociaal en ruimtelijk met elkaar te verbinden. Door het aanbieden van een gevarieerd woningaanbod blijft Gorinchem aantrekkelijk voor de eigen inwoners en mensen van buiten de stad. Het biedt kansen voor groei en het versterken van de regionale functie voor voorzieningen en werkgelegenheid."