• BDUmedia

Nieuwe coalitie gevormd

GORINCHEM Stadsbelang en Democraten Gorinchem met Partij van de Arbeid en CDA moeten de nieuwe coalitie gaan vormen in Gorinchem. Dat melden de partijen in een persbericht.

In de eerste informatieronde op 30-31 maart is aan de verschillende raadsfracties gevraagd om hun eventuele kandidaten voor het wethouderschap bekend te willen maken. Een tweetal fracties bracht daarbij een nog 'onbekende' kandidaat in. Omdat een goede chemie binnen het nieuw te vormen college voor Stadsbelang en Democraten Gorinchem belangrijk is, is een deel van de week in verdiepende zin besteed aan de nadere kennismaking niet alleen met, maar ook tussen deze kandidaten. Daarna is onderzocht welke combinatie(s) van partijen de voorkeur van onderhandelaars heeft bij de vorming van de nieuwe coalitie. Een voorkeur die onder meer gebaseerd is op de inschatting van het kunnen leveren van soepele en constructieve bijdragen aan de ambities van de voorgenomen samenwerking.Het onderzoek door onderhandelaars heeft opgeleverd, dat voor deze samenwerking de combinatie van Stadsbelang en Democraten Gorinchem met Partij van de Arbeid en CDA de voorkeur heeft. Het onderhandelingsresultaat is vervolgens afgelopen vrijdagavond aan de fracties van Stadsbelang en Democraten Gorinchem voorgelegd en daar met instemming en enthousiasme begroet. Nadat vrijdag eerst de burgemeester is geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek, zijn de overige fracties in de raad daarover in de loop van zaterdag telefonisch op de hoogte gebracht.De komende weken worden benut om de voorgenomen samenwerking binnen de nieuwe coalitie programmatisch verder uit te werken in een akkoord. Als dat gebeurd is, wordt in een interactief proces de verbreding gezocht met alle fracties in de raad en met de stad. Naar verwachting treedt het nieuwe college in de loop van mei aan.