• Archief BDUmedia

Nieuwe maatregelen moeten parkeerdruk verlagen

GORINCHEM Bewoners van de Gorcumse binnenstad moeten vanaf 1 januari 2019 weer makkelijker een parkeerplek op straat kunnen vinden. De meerderheid van de Gorcumse gemeenteraad stemde donderdag in met een herziening van de parkeerverordening.

door Rieky Vink en Tim Hartman

De parkeerverordening gaat er na de herziening vanuit dat bewoners van de binnenstad op straat, dicht bij huis, kunnen parkeren en dat de parkeergarages en –pleinen bestemd zijn voor winkelend publiek. Deze herziening was nodig om de parkeerdruk in de vesting te verlagen. Op sommige piekmomenten was de parkeerbezetting op straat zelfs honderd procent.

PANELS De maatregelen in de herziene parkeerverordening zijn bedacht door parkeerpanels, bestaande uit bewoners en andere betrokkenen uit zowel Boven- als Benedenstad. Een van de maatregelen is dat er bijvoorbeeld in de Bovenstad (waar het winkelgebied toe behoort, red) van 10.00 tot 00.00 uur betaald moet worden voor straatparkeren in plaats van 08.00 tot 22.00 uur in de huidige situatie. Dit moet er voor zorgen dat in de avonden meer parkeerruimte beschikbaar is voor bewoners met een eerste parkeervergunning. Op zaterdagmiddag en tijdens de koopavonden moeten juist meer plekken voor bezoekers vrijkomen.

De participatie in de vorm van panels kon bij veel partijen op goedkeuring rekenen. Toch waren niet alle raadsleden enthousiast over die werkwijze. ,,Het is belangrijk om de stad om een mening te vragen, maar daarna moet de raad er ook mee aan de slag kunnen. Nu lijkt het een kwestie van: hier heb je de adviezen van de panels en de raad moet maar 'slikken of stikken'", meent Eva Dansen (SP).

MOTIE Rutger van Breemen (Groenlinks) wilde middels een motie en een amendement nog zorgen dat inwoners de vrijheid hebben om te parkeren in beide parkeergarages. Volgens de verordening kunnen zij namelijk enkel een vergunning aanvragen voor Kweeklust. Zo'n vergunning is echter wel fors duurder dan een vergunning voor straatparkeren: 175 euro tegenover 68,25 euro. ,,We moeten bewoners die hun auto veilig en schoon in de parkeergarage willen zetten niet straffen met hogere tarieven", stelde Van Breemen in zijn verworpen amendement, dat enkel gesteund werd door de SP, CU-SGP en Fractie van Mourik.

Overige partijen sloten zich aan bij wethouder Joost van der Geest, die graag eerst wil zien hoe de volledigheid aan maatregelen van de parkeerpanels in de praktijk uitpakt. ,,Na drie maanden zal de eerste evaluatie plaatsvinden."