• Hans de Kuiper

Nieuwe outfits voor Voedselbank

GORINCHEM De Voedselbank Gorinchem heeft van Outfit Company Wear, gespecialiseerd in bedrijfskleding & accessoires, 70 poloshirts gekregen. Alle vrijwilligers zijn nu duidelijk herkenbaar geworden voor leveranciers en bij het ophalen van voedsel, voor klanten bij de uitgifte, en bij acties die regelmatig door de Voedselbank bij de lokale supermarkten worden gehouden. De kleur groen is gekozen om aan te geven dat de Voedselbank Gorinchem een zg. "groen" certificaat heeft . Het groen certificaat houdt in dat de Voedselbank voldoet aan de eisen zoals opgesteld in het Handboek Voedselveiligheid. Recent is er onaangekondigd een inspectie uitgevoerd waarbij de uitkomst was dat Voedselbank ruimschoots aan alle gestelde eisen en voorwaarden voldeed en het certificaat met 1 jaar is verlengd.