• BDUmedia

'Nieuwe sporthallen noodzaak'

GORINCHEM Binnensportverenigingen OKK, GOBA en Achilles wachten met smart op een nieuwe sport- en turnhal in de nieuwe Gorcumse wijk Hoog Dalem. Om die verlangens kracht bij te zetten, betoogden ze donderdag in bijzijn van de raad.

door Tim Hartman

Er liggen plannen voor de bouw van een sporthal en een turnhal, maar dan moeten raadsleden daar in september nog wel geld voor vrijmaken tijdens de bespreking van de perspectiefnota. Turnvereniging OKK, basketbalvereniging GOBA en handbalvereniging Achilles deden donderdagavond dan ook een beroep op de raadsleden: ,,Medio september wordt er tijdens de perspectiefnota geld gevraagd voor de bouw van een sporthal in Hoog Dalem bij de nieuwe brede school én een uitbreiding van de Elzenhof met een turnhal. Wij zijn in elk geval héél enthousiast over die plannen", sprak Gerda Jansse-van Noordwijk.

De nieuwe hallen zijn volgens de verenigingen noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Er zijn namelijk vooral voorzieningen voor kleine kinderen én ouderen, maar voor tieners die een bepaald niveau bereiken, schieten de huidige accommodaties tekort. ,,Zij trekken dus weg naar andere verenigingen, maar juist zij zijn de vrijwilligers, trainers en bestuursleden van de toekomst. Zonder nieuwe hallen zijn we over een paar jaar niet meer dan een clubje recreanten voor de jongste en oudste bewoners van Gorinchem."

Jansse-van Noordwijk, penningmeester van turnvereniging OKK, stelt dat een nieuwe turnhal bovendien enorm veel tijd bespaart bij het opbouwen en afbreken van de toestellen. ,,Dat scheelt zeker twintig minuten. Maar het zorgt ook voor minder schade. Vorig jaar hebben we een investering van twaalfduizend euro gedaan in toestellen, maar door het op- en afbouwen is er nu al schade."

Door de bijdrage van de verenigingen hopen ze dat raadsleden de forse investering aandurven. Ze benadrukken dan ook de multifunctionaliteit die de nieuwe hallen met zich mee kunnen brengen. ,,Het Fortes Lyceum zou er sportclinics kunnen geven en we kunnen als verenigingen gezamenlijk zorgen voor beheer en de realisatie van de buurthuisfunctie. Met een wifi-aansluiting kunnen ouders bijvoorbeeld blijven werken terwijl hun kinderen sporten, wat leidt tot een betere binding met de vereniging. Een fijne plek om te ontmoeten. Niets is ons te gek."

De verenigingen haalden in hun bijdrage het onderzoek van het Mulier Instituut aan waaruit bleek dat de binnensportaccommodaties zich met name in Gorinchem-West concentreerde. ,,De bouw van deze hallen draagt bij aan een betere spreiding van sportaccommodaties in Gorinchem. Daarmee maken we de sport voor verschillende doelgroepen laagdrempelig."

Tot slot haalde Jansse-van Noordwijk nog de recente investeringen bij buitensportverenigingen aan. Zo kregen GJS en Unitas bijvoorbeeld een nieuw kunstgrasveld. ,,De huidige gymzalen zijn vooral ingericht voor scholen waardoor belangrijke belijningen wordt gemist om te voldoen aan de richtlijnen van de sportbonden. Daardoor kunnen we soms geen wedstrijden houden."