Nieuwe vrijwilligers voor Home-Start AV

GORINCHEM Home-Start AV heeft onlangs vier nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. De vrijwilligers volgden een interne training als voorbereiding op hun taak als vrijwilliger bij Home-Start AV. Zij staan enthousiast klaar om met hun vrijwilligerswerk te beginnen. Als afsluiting van hun training ontvingen ze een certificaat uit handen van portefeuillehouder deskundigheidsbevordering Pauline Luikenaar en coördinator Anja de Kok die hen van harte welkom heette en hen een bos bloemen gaf.

Home-Start biedt gratis laagdrempelige (opvoedings)steun aan gezinnen met minimaal één kind onder de zeven jaar. De vrijwilligers komen wekelijks bij het gezin thuis. In Alblasserwaard Vijfheerenlanden wordt Home-Start aangeboden door Humanitas. Voor meer info: www.home-start.nl of www.humanitas.nl of neem contact op met de coördinatoren van Home-Start AV, Anja de Kok of Sascha Zonneveld. Mobiel 06-30565381 of 06-20249328 of mail naar gorinchem@home-start.nl