Nog altijd veel discussie over herinrichting Eind

GORINCHEM Unaniem eens zullen zowel bewoners onderling als raadsleden onderling nooit worden, maar het college lijkt wel op een meerderheid te kunnen rekenen bij zijn voorstel over de herinrichting van het Eind.

Het Eind als 'shared space', éénrichtingsverkeer (van boven naar beneden) zonder fysieke hoogtebeperkingen in de Tolsteeg én het opheffen van 13 parkeerplaatsen op het Eind, die gecompenseerd worden nabij parkeergarage Kweeklust. Dat voorstel werd donderdagavond besproken in de Gorcumse gemeenteraad.

Wethouder Arjen Rijsdijk moest concluderen dat de input vanuit bewoners op de website 'Eind goed, al goed' geen eenduidig beeld had opgeleverd. We bekijken de voors en tegens van het voorstel.

EENRICHTINGSVERKEER Het grootste struikelblok in het voorstel zit hem voor sommige bewoners en partijen in het eenrichtingsverkeer in de Tolsteeg. Auto's zouden voortaan alleen nog van west naar oost (van boven naar beneden) de Tolsteeg in mogen. ,,Worden andere kruispunten in de stad zoals die bij het Paardenwater dan niet gevaarlijker? De herinrichting van het Eind wordt als een losstaande potentie gepresenteerd terwijl het een deel is van een samenhangend geheel", vond inspreker Ralph van Ooijen.

VVD en Gorcum Actief waren het daarmee eens. Ronald van Luijk (VVD): ,,Er is absoluut onvoldoende aandacht voor de impact die eenrichtingsverkeer in de Tolsteeg zal hebben op andere kruispunten, zoals bij het Paardenwater en de Arkelstraat. Dat wordt gruwelijk onderschat, ik verwacht een puinhoop."

Volgens wethouder Rijsdijk is er wel degelijk gekeken naar de mogelijke impact op andere kruispunten, maar die impact zal volgens hem slechts gering zijn. Een proef van een jaar, zoals enkele partijen opperden, is volgens Rijsdijk dan ook niet nodig: ,,Mochten er na een jaar toch grote problemen blijken te zijn, zou het vreemd zijn om de situatie niet weer aan te passen."

GEEN FYSIEKE HOOGTEBEPERKING Vrachtwagens zijn voortaan niet meer welkom in de Tolsteeg, maar een fysieke hoogtebeperking om het overtreders überhaupt onmogelijk te maken de steeg in te gaan, komt er niet. ,,Dat zouden we graag willen, maar we hebben een definitieve 'no go' gekregen van de brandweer", legt Rijsdijk uit. ,,Daarin zijn ook alle ideeën meegenomen van bijvoorbeeld een knop die de beperking opheft zodra de brandweer er langs moet. Het kan gewoon niet."

De VVD opperde daardoor een elektrische controle op vrachtwagens. ,,Dan ben je wel te laat voor de eerste keer, maar als ze vervolgens een boete krijgen, laten ze het een tweede keer wel uit hun hoofd."

SHARED SPACE Het principe van een 'shared space' kon bij een ieder wel rekenen op tevredenheid. Daarbij wordt het gebied ingericht als een plek waar voetgangers veilig kunnen lopen en auto's 'te gast' zijn. ,,Maar dat kan ook met tweerichtingsverkeer", vond Everdien Hamann van Gorcum Actief. ,,We zijn tegen afsluiting van de Tolsteeg, maar wel voor herinrichting van het Eind."

PARKEERPLEKKEN Door de herinrichting van het Eind verdwijnen er dertien parkeerplekken. Invaliden kunnen er nog wel blijven parkeren. Ten compensatie zullen er vijftig parkeerplekken naast garage Kweeklust tijdelijk worden gerealiseerd. ,,Niet om bewoners van het Eind daar te laten parkeren, maar juist meer lucht in de stad te creëren", legt Rijsdijk uit. De grond nabij Kweeklust staat op nominatie voor herontwikkeling. ,,Maar herontwikkelen kan lang duren", aldus Rijsdijk, die verzekerde dat de vijftig plekken er zijn voordat de plekken bij het Eind verdwijnen.

Op 25 januari wordt er gestemd over het voorstel. Het voorstel lijkt dan op een meerderheid te kunnen rekenen. ,,Want", zo klonk het bij onder anderen Karl Luttekort (SP). ,,Als we nu weer niets besluiten, hebben we in vier jaar tijd helemaal niets bereikt op dit dossier." De VVD denkt nog na over een motie, zo liet Van Luijk weten.

Slecht voorstel. Absoluut onvoldoende aandacht voor de impact van de afsluiting van de Tolsteeg. Kruising Paardenwater en Walstraat. Gruwelijk onderschatten, kan een puinhoop worden! Heel erg met Hamann eens dat shared space ook prima te realiseren is met tweerichtingsverkeer. Verkeerscirculatie: vrachtverkeer: elektronische controle op vrachtwagens. Dan weet ik wel dat je te laat bent, maar je kan dan wel bekeuren. Dan geen tweede keer, uit z'n hoofd laten.

Herinrichting Eind - Tolsteeg:

Ilse Bastmeijer

Heel traject aan vast, eind 2016 als comité 'Houd de Tolsteeg' open geageerd dat het open blijft. Let op met weghalen van parkeerplaatsen. Deze week pas ontdekt dat het vanavond besproken. Wij willen heel graag de bewoners en ondernemers van de binnenstad de kans bieden om in te spreken. Afsluiting betekent verkeerschaos. Toeristisch gebied, autoluw zonder parkeerplaatsen. Gevaarlijke hoek argument is niet plausibel. Veel harder gaan rijden, nu doen ze juist voorzichtiger door beide richtingen. Tegenligger kunne verwachten. Parkeerplaatsen

Benedenstad stukje grond kunnen gebruiken, staat niet op papier. Mondeling. Juist in de bovenstad problemen. Constant kritische vragen. Er wordt net zo lang naar een onderzoek gezocht die in het straatje van de gemeente past.

Mensen letten eventjes niet op, en ineens wordt het voorgesteld.

B&A - Raadsvergadering:

Van Nirven en Van den Dussen namens ambtenarij

Wethouder Rijsdijk: Lang over gedaan. Begonnen met verkeersstructuurplan. Daarna heel veel participatie. September I&O, alles wat we opgehaald hebben nog eens terug, daarna met voorstel van de raad. Bij dezen. Eind goed, al goed. Geen eenduidig eindbeeld. Niet allemaal dezelfde meningen. Veel enthousiasme over met name shared space en weghalen van de parkeerplaatsen mits er herorganisatie. Mee aan de slag. In de buurt van Kweeklust, staat er niet zo helder in, maar met overleg met Poort6 zo'n vijftig parkeerplaatsen kunnen realiseren. Natuurlijk tijdelijk, aangezien het op de nominatie staat voor herontwikkeling. Maar herontwikkeling duurt eventjes. Hopelijk tegen die tijd is de parkeerdiscussie ten einde. Afsluiting Tolsteeg lever minste verkeer op, maar we hebben compromis moet sluiten. Scheelt de helft van het aantal verkeersbewegingen, dat is een keuze die nu aan de raad voor ligt.

Inspreker 1: de heer Koenen

Tegen weghalen parkeerplekken en tegen eenrichtingsverkeer. Niet haalbaar volgens mij. Brief geschreven. Brandweer, politie. Consequentie van éénrichting: vier wegen waarmee men Gorinchem binnen kan komen en maar eentje waar men er uit kan: de Arkelstraat. Heel Gorinchem loopt vast. Haarstraat staat al regelmatig vast. Men kan geen kant op met verhuisvrachtwagens, bussen en autopech. Chaos.

Inspreker 2: de heer Ralph Van Ooijen

Verbaast me heel erg dat het nu op de agenda staat. Uitnodiging: informatieavond parkeren Benedenstad. Evaluatie parkeren binnenstad, graag informeren we. 16 januari! Evaluatie, uitkomst metingen, parkeerpanels.

Volgens mij eerst informatieavond, inspraak lijkt nu op een rondje waar niets mee wordt gedaan. Alleen de gewenste punten werden uit de onderzoek gehaald. Deel van de insprekers is afgehaakt. Geen inspraakpoespas organiseren. Discussie rond het Eind en de Tolsteeg is maar een gedeelte.

Gevaar kruispunt. Toegeredeneerd naar een oplossing. Worden andere kruispunten zoals bij het Paardenwater gevaarlijker? Het Eind wordt als een losstaande potentie gepresenteerd. Potentie Lingehavengebied komt ook tot uiting in GO2032. Het samenhangende geheel.

Parkeren. Onvolledig. Niet aangegeven hoe om te gaan met extra parkeerdruk door meer woningprojecten, ook hogeschool. Parkeren, tweemaal per week moet ik extra betalen omdat ik m'n auto nergens kwijt kan: 400 euro per jaar. Eerst de parkeerpanels starten en die meenemen bij de ontwikkeling. Nu wordt er gesproken over samenhangend geheel.

Onlogische volgorde.

Inspreker 3: de heer Tom Zijlstra

Bewoner van het Eind. Niet op gerekend dat we nu iets mogen zeggen. Er zijn heel wat manieren om de binnenstad uit te rijden. Eerst wachten op het totaalplan, het wordt een kip of ei. Leg dat ei, dan komt er hopelijk een kip uit. Ik ben het niet vaak eens met wethouder Rijsdijk, maar vanavond wel. Eenrichtingsverkeer is de enige manier om de autoluwheid te bewerkstelligen. Wordt gehalveerd. Als je dat niet doet, heeft het allemaal geen zin. Het profiel van de straat wordt breder dus als je tweerichtingsverkeer toelaat, wordt het een racebaan. Een zeer brede zebra aanleggen tussen Langedijk.

Inspreker 4: de heer Danny Van der Meulen

Voorzitter van Knaecke. 2012: prachtige glossy aangeboden aan alle raadsleden waarin we de basis hebben gelegd voor datgene wat door het college vandaag is voorgesteld. Vinden we mooi. Shared space principe is perfect. Maak er geen racebaan van! Meer veiligheid. Erbarmelijke situatie van mensen die een baan richting de binnenstad willen banen. Hiermee een groot gedeelte oplossen. Zeker 90 procent was een voorstaander van het weghalen van parkeerplaatsen. Ruimte benutten in toeristisch oogpunt. Dat parkeerplaatsen gecompenseerd moeten worden, is logisch. Eenrichtingsverkeer: bij elke maatregel zijn er mensen die tegen zijn. Tijd om er eens een beslissing over te nemen. Minder auto's in de binnenstad, daar zou die een goede start voor kunnen zijn.

Lutterkort (SP): Steun aan eenrichtingsverkeer. Geen problemen mee. Wel kun je je afvragen in welke richting. Waarom westelijke richting? Is Kweeklust een goede plek om die parkeerplaatsen te reorganiseren? Waarom geen fysieke beperkingen? Brandweer snap ik wel, maar fysieke beperking zorgt wel voor handhaving van de vrachtwagens. Moet deel van een groter geheel zijn. Breder naar de stad kijken. Toch moeten we ergens beginnen. In vier jaar niet bereikt op dit dossier als we er nu niets van doen. Laten we er iets mee doen.

Biesheuvel (PvdA): Shared space grootste belang. Absoluut blij met shared space. Verkeersdeelnemers af te remmen. Geen verkeer is een brug te ver. Hulpdiensten gaan ten alle tijden voor. Brandweer moet er gewoon door. Direct belanghebbenden zijn de buurtbewoners zelf. Invalideparkeerplaatsen wel behouden!

Molengraaf (CU-SGP): Veiligheid van secundaire routes van belang. Toch wel enigszins tevreden gesteld dat toename daar acceptabel is. Prioriteit: Arkelstraat/Paardenwater. Er moeten gewoon iets gebeuren.

Risico's: archeologie. Voorsorteren.

Van Maaren (Stadsbelang): Het liefst tweerichtingsverkeer. Met eenrichtingsverkeer kunnen we leven, mede door veiligheid van toerisme wordt daarmee beter gegarandeerd. Parkeren bij Kweeklust is een heel eind weg. Bij BWP aantal plekken vergroten?

Hamann (Gorcum Actief): Tegen afsluiting én tegen eenrichtingsverkeer. Gewoon zo blijven. Geen groter circulatieplan is, kunnen we alleen concluderen dat elders de druk groter wordt. We weten niet wat de gevolgen zullen zijn. Onverantwoord om nu af te sluiten terwijl we niet weten wat er elders in de stad gaat gebeuren.

Maar wel voor herinrichting van het Eind. Je kan best de Tolsteeg openhouden en het Eind anders inrichten. Parkeerbeleid en verkeerscirculatieplan.

Van Luijk (VVD): Slecht voorstel. Absoluut onvoldoende aandacht voor de impact van de afsluiting van de Tolsteeg. Kruising Paardenwater en Walstraat. Gruwelijk onderschatten, kan een puinhoop worden! Heel erg met Hamann eens dat shared space ook prima te realiseren is met tweerichtingsverkeer. Verkeerscirculatie: vrachtverkeer: elektronische controle op vrachtwagens. Dan weet ik wel dat je te laat bent, maar je kan dan wel bekeuren. Dan geen tweede keer, uit z'n hoofd laten.

Kweeklust of BWP is geen oplossing voor wegvallen van plekken op 't Eind. Gaan op Kalkhaven en Nonnenveld kijken. Behoorlijk vervelend begint het te worden bij de Kalkhaven. Neemt u van mij dat het vervelend is om je auto kwijt te raken in de Bovenstad. Gaan tegen dit voorstel stemmen.

Klaasen (CDA): Mooi BWP, shared space. Doel is mooi. Moet wel over nagedacht worden over de parkeerplakken. Bastion 2 lijkt ons geen goede optie. CDA wil voorstellen om een proef van een paar maanden in te stellen of het verkeer elders echt dramatisch wordt. Bij wijze van proef kijken hoe dramatisch dat wordt.

Van Dam (D66): Ziet u onoverkomelijke bezwaren van een proef van één jaar?

Pelikaan (FH): Voor het voorstel. Goed kijken of parkeergelegenheid bij BWP veiliger gemaakt kan worden als alternatief. Tolsteeg en Eind absoluut geen doorgangsweg.

Rijsdijk:

Hoe past dit in algeheel onderzoek? ( Postzegeltje dit, algeheel onderzoek. Wil ik aan herinneren dat verkeersstructuurplan hadden waar dit onderdeel van was. Eind hebben we apart gepakt omdat dat toen te snel ging. Ben het wel eens dat overall beeld moet blijven ontwikkeld worden.

BWP ( Van harte eens dat parkeerplaatsen BWP en de weg daarheen beter en veiliger moet worden. Belangrijke schakel is de ontwikkeling van hotel BWP. Laat nog even op zich wachten. Moet opgeknapt worden als het hotel gebouwd is. Zit ook in de budgetten.

Parkeer bij Kweeklust: ( Nooit de bedoeling dat Eind worden verwezen naar Kweeklust. Parkeerdruk is groot. Als ze niets vinden, gaan ze verder kijken. Meer plaatsen geeft meer lucht, zit er rek in het hele systeem. Is tijdelijk. Naar kijken: parkeeronderzoek.

Richtingkeuze naar beneden ( Als je van beneden naar boven komt, is het onoverzichtelijker dan andersom. Minder verkeer over Groenmarkt is ook een voordeel. Geeft een logische lus.

Fysieke beperking ( Willen we echt aanbrengen, maar no go van de brandweer van gehad inclusief alle ideeën van een knop dat ie omhoog springt. Helaas. Moeten wel echt aan de slag met stadsdistributie. Algeheel vrachtautoverbod moet er komen.

Invalideplekken ( Blijven op kenteken, maar ook voor andere invaliden. Aansluiting BWP minstens zo belangrijk. Moet één geheel worden. Terechte opmerking dat alles voldoet aan toegankelijkheidseisen.

Verkeerscirculatie Paardenwater/Arkelstraat ( Wij zijn van mening dat geringe toename is ten opzichte van huidige verkeersstromen. Deel verkeer zou andere route kiezen. Van mening dat het goed kan. Ervaringscijfers bij evenementen: op dat soort momenten geen incidenten, geen grote knelpunten. Natuurlijk wat drukker, maar niet onoverkomelijk. Of zoals de VVD-fractie zegt: gruwelijk onderschat, puinhoop. Zijn we niet mee eens.

Proef ( Omdraaien: besluiten om dit te doen en dan na jaar evalueren. Bevalt het? Als er zaken voordoen dat verkeersgelegenheid in gedrang komt, draaien we terug. Wij van mening dat dat niet zal gebeuren. Maar als het wel zo is, is het vreemd dat we er niets aan zouden doen.

Tweede termijn:

Molengraag: Elektronische controle. Voelen jullie daar iets voor? Redelijk invoeren. Heel simpel.

Van Maaren: Garantie dat de parkeerplekken bij Kweeklust meteen komen?

Hamann: Veilig terecht bij BWP

Van Luijk: Situatie elders onderschat. Ben bang dat we dat gaan ervaren.

Pelikaan: Zorg van VVD: benadrukken Tolsteeg nu ook al een knelpunt is.

Rijsdijk: Eind inderdaad tweerichtingsverkeer. BWP moet bereikbaar blijven. Campers en evenementverkeer. Alleen aantal verkeersbewegingen laten afnemen.

Handhaving (: Zwaar overvraagd. Wordt ook steeds vaker een beroep op gedaan. Niet meer matcht. Constateren we ook op dit dossier.

Kweeklust (: Inderdaad, in die volgorde. Eerst de extra plekken.

BWP (: Parkeerdrukmetingen is daar altijd plaats. Geen sociaal veilige situatie. Nodigt niet uit om daar 's nachts naar toe te lopen. Amendement om het een proefperiode te laten zijn.

Ambtenaar over elektronische controles:

Van Dussen: Digitale handhaving is honderd procent handhaving. Niet alleen gemeente, maar ook politie moet medewerking verlenen. Durf niet te zeggen aan welke criteria we moeten voldoen.

Raadsvergadering: geen herhaling van zetten. Bespreekstuk, maar wel alleen nieuwe informatie!