• Everdien Hamann (Gorcum Actief) stelde vragen over de status van de Jongerenraad.

    Gemeente Gorinchem

Nog geen antwoord van wethouder

GORINCHEM Tijdens de vorige raadsvergadering heeft fractievoorzitter Everdien Hamann van Gorcum Actief vragen gesteld over de Jongerenraad. Hamann wilde tijdens de vergadering van donderdagavond 25 april graag van portefeuillehouder wethouder Ro van Doesburg weten hoe de situatie op dit moment is en of hij al contact heeft gehad met de voorzitter.  

door Egbert Egberts

Van Doesburg was echter als enige wethouder niet aanwezig. Hij bleek op vakantie. Dat leidde tot enige irritatie in de raad. Enkele fracties spraken zich uit dat de gehele agenda voor het gehele jaar vooruit gepland is en dat leden van het college daar ook rekening mee konden houden of op zijn minst andere leden van het college de honneurs zouden kunnen waarnemen om mondeling op de vragen in te kunnen gaan. Het leidde ertoe dat burgemeester Reinie Melissant toezegde dat de antwoorden op de door Hamann gesteld vragen volgende week schriftelijk zullen worden beantwoord.  
Hamann: ,,De wethouder zegde tijdens de vorige raadsessie toe zich te willen inspannen om de Jongerenraad weer vlot te trekken en daarvoor contact op te nemen met de scholen voor voortgezet onderwijs, zodat het voortaan gemakkelijker wordt nieuwe leden voor de Jongerenraad te vinden. Wij waren blij met het enthousiasme van de wethouder. Maar nu lezen we in een artikel in De Stad Gorinchem dat één van de leden van Democraten Gorinchem zich wil inspannen voor jongeren ontmoetingsplekken in de wijken en dat daaruit een nieuwe Jongerenraad kan voortkomen. Het is een leuk initiatief, maar helaas nog niet breed gedragen. Bovendien ontslaat het de wethouder als ambtsdrager natuurlijk niet van zijn toezeggingen. Wij hechten daar wel aan, want de Jongerenraad is namelijk een neutraal gremium van de gemeente, los van elk politiek gedoe. Dat was destijds de opzet en zo heeft de Jongerenraad ook altijd gewerkt: Een keer per maand bij elkaar komen en gevraagd of ongevraagd adviezen geven. Wat ons betreft moet die opzet zo blijven."