• Johannes van Camp

November is Maand van Respect in Gorinchem

GORINCHEM In aansluiting op de landelijke Week van Respect van 5 tot 11 november organiseert de Gemeente Gorinchem in samenwerking met Gorcumse scholen de Maand van Respect. Met kunst, film, een interactieve tentoonstelling en thema-lessen staat november in het teken van respect, tolerantie en democratie.

In Gorinchem voelen 4 op de 5 inwoners zich gerespecteerd, prettig en veilig. De gemeente Gorinchem wil dat iedereen zich welkom en veilig voelt in onze stad. Daarom organiseert de gemeente met de Gorcumse scholen tal van aantrekkelijke activiteiten over de betekenis van Artikel 1.

In gewone mensentaal zegt Artikel 1 van de Grondwet dat iedereen gelijk is. Je mag zijn wie je bent, zeggen wat je wilt, doen wat je wilt, zolang je je houdt aan de regels van de wet. Iedereen heeft recht op respect, tolerantie en vrijheid. Met educatie en ontmoeting wordt aandacht gegeven aan het thema. Spannend en leuk voor jongeren in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Ook voor ouders en andere volwassenen valt er genoeg te zien en beleven. Verrassende kunstexposities, aangrijpende films en de interactieve tentoonstelling maken ons allemaal meer bewust van respect en brengen het gesprek op gang.

Het programma staat op www.maandvanrespect.nl. De website is dinsdag 30 oktober live gegaan.