• Ondernemersvereniging Piazza Center wil zo spoedig mogelijk een tweede ontsluiting.

    Ondernemersvereniging Piazza Center

Ondernemers Piazza eisen tweede ontsluiting

GORINCHEM Ondernemers van het Piazza Center zijn teleurgesteld dat bij de reconstructie van de Banneweg het plan voor een tweede ontsluiting van het winkelcentrum naar de Banneweg niet is meegenomen.

door Egbert Egberts

Henry Kramer, voorzitter van winkeliersvereniging Piazza Center is daar in een brief aan de gemeenteraad heel duidelijk over. ,,Tijdens de laatste parallelsessie van 21 maart is er weliswaar aandacht voor de ontsluiting van het parkeerterrein van ons winkelcentrum gevraagd, maar daar is het vooralsnog bij gebleven. Wij hopen in ieder geval dat er middels een motie of amendement de ontsluiting wordt meegenomen in uw besluitvorming." 
De teleurstelling van de ondernemers zit 'm met name in het feit dat de situatie zoals deze is al ruim een decennium voortduurt. En dat er ogenschijnlijk niets aan lijkt te worden gedaan. 
,,We zijn inmiddels bijna tien jaar bezig om deze tweede ontsluiting te realiseren. Voor ons jaren, die worden gekenmerkt door mutaties van wethouders en steeds weer andere prioriteiten bij de gemeente. De rode draad in dit dossier bestaat er vooral uit dat de oplossing voor ons probleem steeds weer op de lange baan wordt geschoven.  U zult begrijpen dat we hierdoor meer dan teleurgesteld zijn." 
Kramer benadrukt dat het ontsluitingsverhaal niet langer vooruit geschoven kan worden. ,,Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door verschillende colleges en wethouders, ziet blijkbaar niet in, of wil niet inzien, dat het Piazza Center wel degelijk een probleem heeft. Blijkbaar bestaat het beeld dat wij ondernemers ons zelf prima kunnen bedruipen en enige ondersteuning van de gemeente niet nodig hebben. Niets is minder waar.  Ons inziens heeft de gemeente daarbij de plicht om de basisvoorzieningen goed in te vullen. Parkeren en doorstroming zijn een basisvoorziening die de gemeente al jarenlang negeert, dit ondanks alle gesprekken die gevoerd zijn. Het feit dat de economische groei van fysieke winkels afzwakt en internetverkopen alleen maar toenemen geeft de waarde van de basisvoorzieningen alleen maar meer lading. Daarom onze teleurstelling bij wederom niet meenemen van een oplossing voor ons probleem." 
De ondernemersvereniging wil niet alleen kritiek leveren op het plan om de Banneweg te reconstrueren, maar biedt ook een panklare oplossing aan. 
,,En die zou mooi genomen kunnen worden in de plannen die voorliggen. Wij begrijpen daarbij dat we moeten kijken naar de korte en middellange termijn. Voor de korte termijn willen we dat er een tweede ontsluiting in het verlengde van de afrijbaan van het parkeerdek wordt aangelegd. Voor de lange termijn willen wij de politiek vragen om een rotonde in plaats van stoplichten bij de eerste ontsluiting én een rotonde in plaats van stoplichten ter hoogte van de Vroedschapstraat/Oude Hoven om de doorstroming te bevorderen en dit mee te nemen in de planvorming rond de Mobiliteitsvisie. Wij hopen dat u onze voorstellen wil meenemen in uw besluitvorming."