• sgarstadhuis3.jpg
    Stadhuis

    Janus Visser

Ondernemers zeggen 'ja' tegen BIZ Binnenstad

GORINCHEM Een ruime meerderheid van de stemmers stemde vóór het invoeren van een Bedrijven Investering Zone (BIZ) Binnenstad. Dit bleek uit een draagvlakmeting die van 1 juni tot en met 14 juli gehouden werd onder de ondernemers in de Binnenstad. Het college van burgemeester en wethouders heeft de uitslag van de draagvlakmeting voor invoering van de BIZ binnenstad bekend gemaakt aan het bestuur van de Stichting BIZ Binnenstad. De BIZ Binnenstad wordt per 1 januari 2018 ingevoerd.

Verantwoordelijk wethouder Rijsdijk bracht de aanwezigen op de hoogte van de uitslag. Van de 764 verzonden stemformulieren is 58,3% retour ontvangen. Van de geldige stemmen heeft 83% vóór invoering van de BIZ gestemd. Deze voorstemmers vertegenwoordigen 86% van de totale WOZ-waarde van alle bijdrageplichtige objecten. Hiermee is ruimschoots voldaan aan alle wettelijke vereisten voor invoering van een BIZ.

Een verheugde wethouder Rijsdijk feliciteerde de aanwezigen dan ook, want met deze uitslag wordt de BIZ per 1 januari 2018 ingevoerd. Hij complimenteerde een ieder die zich heeft ingezet om dit resultaat te bereiken en bedankte alle ondernemers voor hun keuze om op deze wijze samen met de gemeente te investeren in een aantrekkelijke en sterke binnenstad.