• Da Vinci College
  • Da Vinci College

College van B&W op bezoek bij het Da Vinci College in Gorinchem

GORINCHEM Dinsdag 8 oktober bracht het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem een bezoek aan de taalklassen bij het Da Vinci College in Gorinchem. Ze kregen een kijkje in de keuken van de educatietrajecten die verder gaan dan alleen taallessen. De trajecten zijn namelijk ook gericht op het behalen van basisvaardigheden richting een opleiding of duurzaam werk dan wel voor het meedoen in de maatschappij.

Het programma laat zien wat er nodig is om duurzaam deel te nemen aan de maatschappij. Dat taal daar een belangrijke rol in speelt werd tijdens de aftrap al duidelijk. Daar werd het college van B&W in het Chinees toegesproken. ,,We kennen nu vijf woorden Chinees, dat maakt meteen duidelijk dat je niet zomaar een tweede taal leert", aldus Eelke Kraaijeveld wethouder van onder andere Sociaal Domein. Het beheersen van de taal is noodzakelijk en dat kwam ook tijdens de gesprekken met de deelnemers duidelijk naar voren. Zij vertelden met welk doel ze taallessen volgen en wat een betere taalvaardigheid voor hen kan doen. De ene deelnemer wil graag beter kunnen praten met buren en eigen kinderen die op de basisschool de taal snel leren. Andere  deelnemers zien het leren van de Nederlandse taal als een mogelijkheid om een opleiding te gaan volgen of meer kans te maken op een baan. Wat opviel was de veelheid aan nationaliteiten in de taalklas en de onderlinge saamhorigheid en motivatie om de Nederlandse taal te willen leren.

Tijdens de presentatie werd uitgelegd dat het Da Vinci College educatie aanbiedt vanuit de visie op een inclusieve samenleving met grensdoorbrekend onderwijs. Een samenleving waarin alle Nederlanders en medelanders een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en/of ervaren dat zij daar deel van uit maken. Door de vele opleidingsmogelijkheden binnen onze eigen instelling zijn de educatietrajecten gefocust op mogelijkheden tot doorstroom naar het beroepsonderwijs en uiteindelijk naar werk.

Tijdens het werkbezoek werd de samenwerking tussen de gemeente, het Da Vinci College en andere betrokken partijen in de arbeidsmarktregio Gorinchem onderstreept. Deze is van cruciaal belang om vanuit eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk op te trekken. Door krachten te bundelen kunnen de diverse partijen meer betekenen voor kwetsbare doelgroepen.