• D66 voorman Ilhan Tekir pleit voor HBO onderwijs in Gorinchem.

    Egbert Egberts

Onderwijsstimuleringsfonds

GORINCHEM D66 Gorinchem staat bekend als de partij die zich het meest profileert op het gebied van onderwijs. De fractie volgt op de voet wat er in de praktijk gebeurt.

door Egbert Egberts

Fractievoorzitter Ilhan Tekir: ,,Gorinchem kent een rijk onderwijsaanbod: van basisonderwijs tot aan middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee is Gorinchem nu al dé onderwijsstad in de regio. Daar is D66 trots op. Ouders moeten hun kinderen namelijk naar de school van hun keuze kunnen sturen, openbaar dan wel bijzonder onderwijs. Als we kijken naar de scholen in Gorinchem zijn er gelukkig geen zwakke scholen, maar ook niet alle scholen krijgen het predicaat 'goed' van de onderwijsinspectie. De onderwijskwaliteit vraagt dus blijvend om aandacht en mag niet verder onder druk komen. De werkdruk is al hoog genoeg. De vraag is wat we daar als gemeente aan kunnen doen. Wij hebben de wethouder onderwijs bijvoorbeeld vorige week nog gevraagd om brede scholen actiever te ondersteunen bij het oplossen van gebouw gebonden problemen, denk aan iets simpels als sleutelbeheer. Daardoor kunnen docenten hun energie steken in datgene waar ze goed in zijn, namelijk lesgeven. Als het aan D66 ligt gaat de verantwoordelijkheid van een gemeente veel verder dan alleen een schoolgebouw neerzetten. Het voldoen aan die wettelijke plicht alleen is niet genoeg. Mijn droom is dat we in Gorinchem een onderwijsstimuleringsfonds kunnen opzetten, waarmee scholen net dat extra duwtje in de rug krijgen om talenten te ontwikkelen. Dat kan de ene keer een weekend- of zomerschool zijn en de andere keer een vernieuwend onderwijsconcept. We dagen de scholen daarmee uit om hun onderwijskwaliteit voortdurend te verbeteren. Uiteindelijk gaat het erom dat ieder kind het allerbeste onderwijs krijgt."
Volgens Tekir is het plaatje nog niet compleet. ,,Hoewel Gorinchem een rijk onderwijsaanbod kent, missen we nog één schakel. En dat is HBO. Gelukkig zijn er kansrijke initiatieven uit de stad om dit tot een succes te maken. De afgelopen jaren hebben we ons hier al hard voor gemaakt. Zo'n HBO initiatief is wat ons betreft een trein die we niet moeten willen missen. Niet alleen om de stad een flinke boost te geven maar ook om de kennis en jongeren te behouden. Gorinchem telt vier keer zoveel leerlingen als in vergelijkbare steden. Als we deze leerlingen geen perspectief bieden dan is het ook geen verrassing dat ze vertrekken naar ander steden."
Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben wijst Tekir naar het door hem geopperde onderwijsstimuleringsfonds. ,,Ieder kind heeft recht op een passende plek binnen het onderwijs. Maar soms is een bepaald schoolsysteem niet passend voor iedereen. Zoals voor kinderen met onderwijsachterstanden of hoogbegaafde kinderen. Zij hebben extra aandacht en begeleiding nodig. We krijgen wel eens signalen dat scholen hier onvoldoende tijd voor vrij kunnen maken. Daar moeten we wat mij betreft samen met de scholen wat aan doen en ook hier kan zo'n onderwijsstimuleringsfonds goed van pas komen."