• Erik de Bruin

Onderzoek Historische Vereniging: wél een kasteelmuur

GORINCHEM De Historische Vereniging Oud Gorcum laat het niet zomaar gebeuren dat er een hotel over de archeologische vondsten Buiten de Waterpoort wordt gebouwd. De vereniging heeft met eigen onderzoek kunnen aantonen dat de vondsten wel degelijk resten zijn van een kasteelmuur en dus niet van een stadsmuur, zoals de gemeente Gorinchem beweert.

Eind juni werd er door een meerderheid van de gemeenteraad besloten dat er een haalbaarheidsonderzoek moest komen. Dit onderzoek zou moeten uitwijzen of de archeologische vondsten geïmplementeerd kunnen worden in het nog te bouwen hotel van ondernemer Berry Voet. De ondernemer maakte hiervoor een plan waarbij de vondsten als een rode lijn door het hotel zouden lopen én toegankelijk zouden worden voor publiek. Een goed plan volgens de meerderheid van de raad.

De historische vereniging beweert nu echter dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen op basis van verkeerde feiten. ,,Wij hebben zelf onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het wel degelijk gaat om een kasteelmuur van het kasteel van de Graven van Holland en dus niet om een stadsmuur, zoals de archeologen beweren", vertelt Paul Mulders.

Het onderzoek is inmiddels ook naar wethouder Arjen Rijsdijk opgestuurd. Door de nieuwe feiten heeft de historische vereniging inmiddels ook een advocaat in de arm genomen. Mulders: ,,Hij zal naar de juridische aspecten kijken in deze zaak en bekijken of er zomaar een hotel over deze vondsten van nationaal belang gebouwd kan worden."