• gp-foto

    foto: GP-foto

Onderzoek voortgezet en afgerond

GORINCHEM SOB Research, een instituut voor archeologisch en aardkundig onderzoek, heeft vorige week het veldwerk hervat dat zij sinds eind november verricht op de voormalige Genesis-locatie Buiten de Waterpoort. Het onderzoek kwam een paar maanden geleden stil te liggen vanwege vervuilde grond die gesaneerd moest worden. Nadat het sein op groen stond om de opgravingen voort te zetten, is er nog een stuk van de Middeleeuwse stadsmuur te voorschijn gekomen.

Door Erik de Bruin

Plus twee schietgaten. ,,Dat brengt het totaal op zes", zegt Jente van den Bosch. De archeoloog is verguld met het feit dat er naast muur- en torenrestanten ook resten van de weergang en een gemetselde stortkoker zijn gevonden. ,,Zo weten we weer iets meer over het vroegere verdedigingswerk, waar al veel over bekend was dankzij de zestiende-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer, die in opdracht van de Spaanse koning de Hollandse steden in kaart bracht en dat, zo blijkt ook nu weer, heel nauwgezet deed." De bouwput is inmiddels alweer verlaten. ,,Deze fase, het veldwerk, is afgerond. We gaan nu alles documenteren. Dat doen we op ons bureau", aldus Van den Bosch.

SOB Research overhandigt voor de zomer een rapport aan de gemeente. ,,Wanneer precies kan ik nog niet zeggen. Wel dat er bij dit soort projecten altijd een grote tijdsdruk op zit." Het is immers de bedoeling dat er gebouwd gaat worden. De locatie heeft nog altijd een horecabestemming. Ditmaal geen café, maar een hotel. Daar was het afgelopen jaar veel om te doen. Van het erfpacht- en vergunningproces, waarbij de twee eigenaren, de huidige en de nieuwe, botsten tot het aanzien van het hotel. Van enige opwinding is nu ook sprake, maar dan op andere gronden. Er gaan vanuit de samenleving en de politiek stemmen op om de vondsten te bewaren en tentoon te stellen. Historie- en vestingstadminnend Gorinchem is in de ban van de Blauwe Toren. ,,Maar dat is het toch echt niet", zegt Van den Bosch. ,,Dan moet je zeventig meter verder zijn. Dit is een, tussen aanhalingstekens, gewone toren en een deel van de stadsmuur. Of het wel deel uitmaakte van het kasteelcomplex? Daar lijkt het op. De stadsmuur is gebouwd in de veertiende eeuw. In de vijftiende eeuw, toen de Blauwe Toren werd gerealiseerd, is het wellicht geïncorporeerd." Hoe interessant dat de vondst maakt, doet hij nog geen uitspraken over. In elk geval van lokaal en regionaal belang, daar wil hij zich wel aan wagen.

Fotobijschrift: Hoewel het hervatte veldwerk van korte duur was, is er toch nog het één en ander bovengekomen.