• sgarschouwburg.jpg
    Schouwburg De Nieuwe Doelen

    Janus Visser

Onderzoeksbureau start quick scan groot podium

GORINCHEM Het bureau dat de quick scan naar een groot podium in Gorinchem gaat doen is bekend. Bureau PBTA uit Uden start deze zomer met een onderzoek.

De gemeente hecht aan een groot podium in de stad waar in het kader van lokale sociaal culturele activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals in deze tijd van het jaar de eindejaarsmusical. De vraag is waar dit podium zich het beste kan bevinden: functioneel en financieel gezien.

In maart heeft de gemeenteraad besloten een quick scan te willen uitvoeren. Het college van B&W heeft voor de uitvoering daarvan gekozen voor een extern bureau met een specialisme op het gebied van theatervastgoed. Dat is PBTA uit Uden geworden. Zij moet in nauwe samenwerking met de gemeente in een quick scan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een groot podium in de stad.

PBTA voert in de zomer de quick scan uit. Vervolgens zal zij in een parallelsessie in september/oktober de gemeenteraad op de hoogte brengen van haar bevindingen.