Ontsluitingsweg Arkel verder op weg

ARKEL De verdere ontwikkeling van de tweede ontsluitingsweg voor het zuidelijke deel van Arkel gaat na de zomer van start. Dan komt het voorontwerpbestemmingsplan 'Ontsluiting Dorpskern Arkel' ter inzage te liggen. In de eerste week van september kunnen inwoners van Arkel op een informatieavond terecht met vragen over dit voorontwerpbestemmingsplan. De exacte datum van de bijeenkomst wordt medio augustus bekend gemaakt.

Momenteel is de Pr. Margrietstraat de enige toegangsweg naar het zuidelijk deel van Arkel. Deze straat wordt hierdoor onevenredig zwaar belast. Er is dan ook al langer de wens voor en tweede ontsluitingsweg. Ook vanwege aspecten als verkeersveiligheid, de spreiding van het verkeer in heel Arkel en de bereikbaarheid voor hulpdiensten bij calamiteiten.

Voor de locatie van de tweede ontsluitingsweg zijn meerdere opties onderzocht. De keuze is uiteindelijk gevallen op de variant die langs de tennisbaan loopt, over de 'paardenwei' (het weiland langs het Hoefpad). Deze keuze sluit aan bij de wens van de meerderheid van de Arkelse inwoners. Ook de dorpsraad van Arkel en belanghebbenden zijn bij deze keuzevorming betrokken geweest. De aansluiting op de Schoolstraat geeft de beste spreiding van het verkeer in heel Arkel. Deze variant was tevens de beste keuze ter verbetering van de (verkeers)veiligheid en de leefbaarheid in Arkel.

Nu het hele proces van locatiekeuze tot aan grondverwerving is afgerond, kunnen de eerste stappen in de bestemmingsplanprocedure aanvangen. In de eerste week van september organiseert de gemeente een informatieavond waar inwoners terecht kunnen met vragen over de plannen. Medio augustus wordt de exacte datum van deze bijeenkomst bekend gemaakt.