• Erik de Bruin

Onzekere tijd voor bewoners sloopwoningen Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat

GORINCHEM 'In de knel geraakte bewoners die op straat dreigen te komen staan.' Daarover rept de PvdA-fractie in de vragen die zij aan het college van burgemeester en wethouders heeft gesteld. Ook Gorcum Actief trok, zo was vorige week al te lezen, aan de bel voor de huishoudens in de D.F. Pauwstraat en de Van Zomerenlaan (twee aangrenzende straten in de Haarwijk) die vanwege de sloop- en nieuwbouwplannen van Poort6 een onzekere tijd tegemoet gaan. ,,Niet wij, maar zij gaan plat."

door Erik de Bruin

Hans IJsselstijn is met zijn 73 jaar niet alleen de oudste van het stel buurtbewoners dat zich op verzoek van de krant heeft verzameld, maar ook de strijdvaardigste. ,,Poort6 raast als een stier door de porseleinkast. Dat moeten ze lekker doen, maar als ik er zo meteen uit moet, weet ik wel waar ik m'n intrek ga nemen. In het kantoor van Poort6 of het stadhuis."

 

Hij balt z'n vuisten. ,,Ik laat me er niet zomaar uitzetten. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor ons allemaal. We hebben ons verenigd. Pauwzomer: zo heet het bewonersinitiatief. We schakelen een advocaat in. Poort6 stapelt fout op fout en ziet, hoewel het tijdelijke woningen zouden zijn (wat hij als enige van het gezelschap betwist, red.), een heleboel dingen over het hoofd." Gelijkheidsbeginsel, informatieplicht en zelfs het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: op al die terreinen zou de woningcorporatie, zo somt hij op, verzaken.

 

,,Ze gooien ons op één hoop, maar hoe kan dat nou als er zoveel verschillende contracten zijn?", vraagt Josef Munyasya zich af. In zijn huis doen acht verontwaardigde en verontruste bewoners hun verhaal. ,,Ik wil graag weten wat het plan is", steekt Marc van Driel van wal. ,,Wat gaan ze doen? Op 15 september kregen we een brief. Daar stond niets in. Alleen heel zakelijk dat we uiterlijk 15 december de woning moeten verlaten. De reden dat ik dit vraag is mede omdat ik vroeger in de Bagijnenwalstraat, in het centrum, heb gewoond. Die arbeiderswoningen gingen plat zodat een uitbreiding van de parkeergarage kon worden gerealiseerd. Dat moet echter nog steeds van de grond komen."

 

'ANT-KRAAK?' ,,Sowieso vraag ik me af", vervolgt Van Driel, ,,waarom het zo snel moet. Gun ons iets meer tijd. Nog een paar maanden anti-kraak, daar had ik eerlijk gezegd wel op gerekend." Zijn buurman, Robert van Kampen, knikt. ,,Al maakt het voor ons niet zoveel uit. Dankzij een negatieve huurdersverklaring krijgen we overal nul op het rekest. Straks zijn we terug bij af. Kunnen we weer in een caravan gaan wonen."

 

De anderen zien het ook somber in. ,,Reageren op woningen? Natuurlijk doen we dat, wekelijks, maar je komt er niet tussen. Ik heb nog nooit op één gestaan en de kans dat dit de komende drie maanden wel gebeurt, acht ik nul", aldus Van Driel, die bovenal wil weten wat het vangnet is. Quinn Hessing zag het niet aankomen. ,,Ik wist uiteraard van de status van sloopwoning, maar Poort6 heeft nooit de indruk gewekt dat dit op stapel stond. Toen ik hier twee jaar geleden kwam wonen, vertelden ze me dat er geen geld was."

 

,,Deze plannen komen toch niet uit de hand vallen? 'Denk eraan dat ... ', dat hadden ze toch, begin dit jaar, op z'n minst kunnen zeggen. Of beter gezegd moeten zeggen", aldus IJsselstijn, die zich juridisch heeft voorbereid. ,,In mijn contract - ik woon hier al zesenenhalf jaar - staat dat ik hier tot 1 januari 2019 mag wonen. Van een alleenstaande ouder met kind of kinderen (daar zijn zeven voorbeelden van) mag nooit, zo staat in een mensenrechtenartikel van het Europese Hof, de huur worden opgezegd."

 

'EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID' ,,De woningen zijn enkel voor alleenstaanden en stellen. Kinderen mogen hier niet wonen. Dat is bij tijdelijke verhuur niet toegestaan", reageert een woordvoerder van Poort6. ,,'Houd er rekening mee dat het van tijdelijke aard is.' Dat hebben we alle bewoners voorgehouden. Plus dat het je eigen verantwoordelijkheid is om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. Op basis van die gemaakte afspraken hebben mensen hier tegen een fors lagere huur kunnen wonen. Ook in deze sector van al dan niet tijdelijke sociale huur zijn er mogelijkheden. De woningmarkt in Gorinchem is vrij ontspannen. De actieve zoektijd bedraagt gemiddeld vierenhalve maand en het komt regelmatig voor dat iemand direct in een andere woning terecht kan. Bij soortgelijke projecten (we doen dit niet voor het eerst) hebben we dat vaak zien gebeuren. We hebben er ook nu vertrouwen in dat bewoners, zoals afgesproken, op eigen kracht een andere woning kunnen vinden."

 

Van de datum 1 januari 2019, die in sommige, oude contracten staat, zegt hij op de hoogte te zijn. ,,Langer doorverhuren gaat echter niet. We hebben ons namelijk, in het kader van de Leegstandswet, te houden aan een wettelijke termijn van zeven jaar. Die verloopt op 1 januari 2018. Bovendien hebben we de woningen dringend nodig voor eigen gebruik. Wat we gaan doen houdt verband met het hogere doel dat we als corporatie nastreven. We gaan na de sloop, die in januari begint, energiezuinige en toekomstbestendige sociale huurwoningen bouwen - zelfs meer dan er nu staan - en bedienen daarmee juist onze doelgroep. Daar maken we ons hard voor."

 

'HARD NADENKEN' De politiek (de PvdA en Gorcum Actief hebben schriftelijke vragen gesteld) maakt zich zorgen en vraagt het gemeentebestuur of zij reeds in overleg is met Poort6 om aan een oplossing te werken voor 'in de knel geraakte bewoners die op straat dreigen te komen staan'.

Wethouder Eva Dansen zegt desgevraagd mee te voelen met de bewoners die zich in deze situatie bevinden. ,,Poort 6 houdt zich echter aan de regels van de Leegstandswet. Naast het geven van vergunningen hebben wij als gemeente geen rol in dit geheel. En ook geen woningen voor deze mensen in ons bezit. Desondanks ga ik hard nadenken óf er oplossingen zijn. Daar zeg ik verder niets over totdat ik zeker weet dat er een oplossing is. Ik wil niemand teleurstellen."