• Ab Donker

Ook bij recorddroogte nog voldoende water in rivierengebied

GORINCHEM Nauwelijks regen, hoge temperaturen en de Rijn staat laag. De droogte evenaart deze zomer het record uit 1976. Toch heeft het rivierengebied, dankzij de grote rivieren, nog steeds water. In de Alblasserwaard zijn droge kades opnieuw gecontroleerd op scheuren.

De droogte, uitgedrukt in het neerslagtekort, loopt de komende dagen op tot 266 millimeter. De vraag naar water voor het besproeien van landbouwgrond en tuinen is groot. Aan die vraag kan Waterschap Rivierenland nog steeds voldoen. In sloten kan de begroeiing soms de doorstroming van water belemmeren, maaien kan dan helpen. Bij grotere vaarten en weteringen doet het waterschap dat, bij kleinere sloten is dat een verantwoordelijkheid van de grondeigenaren.

Ook al staan de Rijn en Maas laag, het waterschap kan nog steeds water in het gebied laten. Op de Rijn stabiliseert het peil nu rond 7,40m +NAP bij Lobith. Met een waterafvoer van 1050 m3 per seconde is dat net onder de grenswaarde (1200 m3) die Rijkswaterstaat hanteert. Een watertekort zal zich eerder aandienen bij landbouw of scheepvaart elders in Nederland dan in het rivierengebied.

Zoals vaker gebeurt bij droogte, kunnen sloten op de oeverwallen langs de rivieren droogvallen. Lokaal stemmen agrariërs hun beregening af, om te voorkomen dat de vraag naar water de aanvoer overtreft.

 

DROGE KADES Donderdag inspecteerde het waterschap opnieuw preventief kades in de Alblasserwaard op scheuren door de aanhoudende droogte. Eerder gevonden scheuren zijn opnieuw beoordeeld, enkele nieuwe scheuren werden gevonden. Deze scheuren vormen geen risico, bij regen verdwijnen de meeste weer doordat de klei zich herstelt. In een kade langs het Kanaal van Steenenhoek zijn deze week kleine reparaties verricht.

Eerder vroeg het waterschap aan schapenhouders om de droge dijken en kades te ontzien, omdat schapen de wortels van een kaalgegraasde grasmat kunnen beschadigen.