Opbrengst collecte Dierenasiel Gorinchem

GORINCHEM In de week van 2 oktober t/m 7 oktober is er weer gecollecteerd voor het Dierenasiel Gorinchem. Dankzij de inzet van heel veel collectanten is er 18.557,78 euro opgehaald. Het dierenasiel staat er financieel niet rooskleurig voor en mede dankzij deze opbrengst kunnen de medewerkers en vrijwilligers hun werk blijven voortzetten en alle in het asiel verblijvende dieren zoveel mogelijk zorg en liefde geven en te trachten voor hen allemaal een nieuw thuis te vinden. Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt en petje af voor alle collectanten!