Open dag Altena College

SLEEUWIJK Het Altena College is een christelijke scholengemeenschap voor atheneum-havo-vmbo(t) voor het gehele Land van Heusden en Altena e.o. De christelijke identiteit is duidelijk herkenbaar in de dagelijkse omgang met elkaar, de dagopeningen en de speciale aandacht voor Kerst en Pasen. De school heeft een open karakter, want iedereen die de identiteit van de school respecteert is welkom. Op woensdag 20 januari 2016 organiseert de school een open dag voor de leerlingen van groep 8 van de basisscholen en hun ouders/verzorgers. 's Middags is de school geopend tussen 14.30 en 17.00 uur en 's avonds tussen 19.00 en 21.00 uur.

Het Altena College wordt gekenmerkt door de aandacht die er is voor de individuele leerling. Die aandacht is er natuurlijk in de vaklessen maar ook in de goede begeleiding en in de duidelijke zorgstructuur. Bij de begeleiding spelen de mentoren een centrale rol, zij zijn dan ook het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Daarnaast is er expertise op het gebied van talent, dyslexie, counseling en rouwverwerking. De intensieve begeleiding die wordt aangeboden bij de vakkenkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding, mag zeker niet onvermeld blijven. Zie ook: www.altenacollege.nl