Ophef over overnachtingsplaatsen

GORINCHEM Naar alle waarschijnlijkheid komen er vier extra overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen in de Vluchthaven. Als de Gorcumse gemeenteraad donderdag 17 december niet instemt met dat raadsvoorstel wordt volgens Rijkswaterstaat (RWS) de Woelse Waard weer een optie voor zes extra overnachtingsplaatsen. ,,Chantage", noemt Dick van Zanten (Stadsbelang) het. Ook andere partijen zijn het niet eens met deze gang van zaken: ,,Dit is niet hoe je met elkaar om wilt gaan", aldus Rutger van Breemen (GroenLinks).

door Tim Hartman

t @Namtrah09

De Woelse Waard is voor de raad namelijk sowieso geen optie voor extra overnachtingsplaatsen. ,,Om toch extra overnachtingsplaatsen te realiseren en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de bezwaren tegen de Woelse Waard, heeft de minister voor een versoberde oplossing gekozen waarbij in de bestaande Vluchthaven vier extra overnachtingsplaatsen gerealiseerd dienen te worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat er uiterlijk in december 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten moet worden met de minister. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal RWS een Waterwetprocedure starten voor realisatie van zes overnachtingsplaatsen met minimale inrichting in de Woelse Waard", zo valt er te lezen in het raadsvoorstel. ,,Eigenlijk hebben we geen keuze", vindt Lennert Onvlee (CDA). Dat is ook wat veel andere raadsleden vinden. Dick van Zanten: ,,We moeten maar morrend instemmen." Gemma Biesheuvel (PvdA) vraagt het college een brief te sturen naar RWS om aan te geven dat de gemeenteraad niet geamuseerd is over gang van zaken." Naast de gemeenteraad is ook watersportvereniging De Merwede niet blij met vier extra overnachtingsplaatsen. ,,Extra ten opzichte van wat? Op hetgeen wat in het bestemmingsplan staat of op de praktijk?", vraagt David Warnink zich af. Hij wijst daarmee op het feit dat de huidige capaciteit van zeven overnachtingsplaatsen niet gehandhaafd wordt.Wethouder Rijsdijk zegde toe dat RWS meer op de handhaving gaat toezien. Hij wilde het woord 'chantage' niet in de mond nemen: ,,RWS maakt gewoon gebruik van haar bevoegdheden."