• sgarschouwburg.jpg
    Schouwburg De Nieuwe Doelen

    Janus Visser

Opnieuw vergaderen over toekomst De Nieuwe Doelen

GORINCHEM De toekomst van schouwburg De Nieuwe Doelen staat vanavond opnieuw op de agenda van de raadsvergadering. Maar een besluit wordt er nog niet genomen. De raad gaf donderdag 18 februari al aan dat ze behoefte hebben aan meer informatie alvorens ze een besluit nemen. Die informatie krijgen ze vanavond. Dan wordt ook bekend of de besluitvorming die op donderdag 10 maart staat ingepland door kan gaan.

De raad wil er voorlopig nog niet aan geloven dat er geen professionele voorstellingen meer mogelijk zijn in schouwburg De Nieuwe Doelen. Volgens een intern onderzoek zou het 9,5 miljoen euro gaan kosten om het pand voor de komende 20 jaar als volwaardig en toekomstbestendig theater te kunnen exploiteren. Naar aanleiding van een onderzoek dat Gorcum Actief heeft gedaan, vraagt een deel van de raad zich af of het echt wel zo dramatisch gesteld is met het theater; En of deze hoge kosten daadwerkelijk nodig zijn om de schouwburg nieuw leven in te blazen. Enkele partijen, waaronder Gorcum Actief, PvdA, D66 en Hoogesteger, willen nu een poging doen het theater in de binnenstad te redden.