• Janus Visser

Oppositie stemt tegen coalitieplannen

GORINCHEM Met uitzondering van D66 en Fractie van Mourik stemde donderdag de gehele oppositie tegen het raadsvoorstel voor de Perspectiefnota (PPN) 2019-2022. In die nota staat hoeveel geld er voor bepaalde zaken nodig is de komende jaren. Na een periode waarin coalitie en oppositie de handen ineen sloegen, lijken die nu weer recht tegenover elkaar te staan. Een aantal discussiepunten en moties op een rijtje:

GELD De grootste zorg van de oppositiepartijen is het feit dat de coalitie 'potjes maakt' zonder concrete plannen aan dat geld te koppelen. ,,Dat werkt zo niet", stelde Eva Dansen (SP). ,,Geld volgt beleid en niet andersom. Dit betekent dat u gewoon een mooi plan maakt, daarin zet wat het kost en daarmee naar de raad gaat. Potjes maken en later bedenken waar we het aan uitgeven? Niets daarvan!" Ilhan Tekir (D66) sluit zich daarbij aan: ,,We stoppen alvast geld in een potje zonder dat we weten wat we er mee gaan doen, terwijl die financiële ruime nu niet vrij besteedbaar is. Het mag geen trend worden dat we reserves vormen, omdat de plannen nog niet bekend zijn."

NIEUWE DOELEN In de PPN staat een bedrag van 10 miljoen euro voor de renovatie van De Nieuwe Doelen om deze toekomstbestendig te maken. Middels een amendement stelden CU-SGP en VVD voor om gewoon de Cultuurvisie 2013-2018 te volgen. Daarin staat het advies geen geld meer in het gebouw te steken, omdat deze niet geschikt is om de doelstellingen van die visie te verwezenlijken. De partijen konden enkel op steun van SP en Hans van Mourik rekenen.

ENECO Gorinchem gaat haar Eneco-aandelen verkopen. Dit houdt in dat er een financiële meevaller aanstaande is. CU-SGP en VVD willen deze gelden reserveren voor dure uitdagingen op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en duurzaamheid, energie en transities. Wethouder van financiën, Dick van Zanten, stelde echter dat het nog niet nodig is om deze gelden te reserveren, omdat dat later nog kan. De motie kon niet op meer steun rekenen.

HAMELHUIS Het college van burgemeester en wethouders stelde voor om structureel een bedrag van 45 duizend euro beschikbaar te stellen voor het Hamelhuis. Dit zou nodig zijn door het wegvallen van private steun. Zowel coalitie- als oppositiepartijen kwamen met een motie. De coalitie wilde het bedrag niet structureel, maar voor twee jaar opnemen en vervolgens na 1,5 jaar evalueren. In de tussentijd moet het Hamelhuis proberen andere bijdragen te vinden. GroenLinks en SP stelden echter vast dat het Hamelhuis te weinig animo geniet. ,,Het Hamelhuis zou de eigen broek op moeten kunnen houden en grote bezoekersaantallen trekken. In 2017 waren er slechts 969 bezoekers, in 2018 tot nu toe 1038", constateerde Rutger van Breemen (GroenLinks). De motie om helemaal geen subsidie beschikbaar te stellen aan het Hamelhuis haalde het niet. Die van de coalitie om twee jaar 45 duizend euro te geven en daarna te evalueren wel.

AFVALSTOFFEN De afvalstoffenheffing gaat voor meerpersoonshuishoudens met 34 euro omhoog tot 260 euro, voor eenpersoonshuishoudens met 27 euro tot 208 euro. Dit is volgens het college nodig, omdat de verwerkingskosten sterk gestegen zijn door o.a. het op grote schaal bijplaatsen van grof vuil. Zowel een motie van coalitie- als oppositiepartijen haalde het. Het CDA (coalitie) stelde een gedragscampagne (op bijvoorbeeld social media) voor waarbij bewoners worden gemotiveerd beter afval te scheiden. Zo moeten bewoners beter inzicht krijgen in de positieve en negatieve gevolgen van afval scheiden.

De VVD (oppositie) stelde voor om te overwegen 'Schoon Belonen' gemeente te worden, waarbij scholen en verenigingen initiatieven kunnen starten door het opschonen van de omgeving en ook beloningsinitiatieven richting bewoners te stimuleren. Deze motie werd unaniem aangenomen.

DUURZAAMHEID SP, GroenLinks en Gorcum Actief kwamen met drie moties op gebied van duurzaamheid. Ten eerste verzochten ze het college te onderzoeken of het middels een bijdrage kan zorgen dat elke inwoner, ondanks de financiële situatie, met zijn of haar woning van het gas af gaat. Daarnaast willen de partijen een krediet beschikbaar stellen voor een duurzaamheidspakket (bijvoorbeeld ledlampen of een waterbesparende douchekop) voor huishoudens met een minimuminkomen. Beide moties werden aangenomen. De motie om de waardebepaling van particuliere woningen los te koppelen van duurzame maatregelen haalde het niet.

HBO ICT Waar iedereen het wel unaniem over eens was, met uitzondering van VVD-raadslid Jaap Wientjes, was de motie van D66 om de subsidieaanvraag van HBO Drechtsteden voor een hbo ICT-opleiding, die in 2017 al gestart is in Gorinchem, te honoreren. De hoogte van de subsidie bedraagt 25 duizend euro.