• Janus Visser

Oppositie tegen 'visieloze' begroting

GORINCHEM De gehele oppositie, met uitzondering van Fractie van Mourik, stemde donderdagavond tegen de begroting van 2019. De oppositiepartijen hadden onder meer graag gezien dat hun amendement omtrent de herinrichting van de Banneweg was meegenomen in de begroting.

door Tim Hartman

BANNEWEG In de begroting van 2019 staat een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd voor de herinrichting van de Banneweg. Alle oppositiepartijen dienden een amendement in om deze post te laten vervallen en te wachten met de investering tot na de Mobiliteitsvisie, die volgend jaar wordt verwacht. ,,Het is onze uitdrukkelijke wens om de Gorcumse verkeerssituatie in haar geheel te bezien", aldus Ilhan Tekir (D66), indiener van het amendement. ,,Eerder onderzoek heeft immers aangetoond dat dit onderhoud de fileproblemen niet oplost."

CREATIEVE BROEDPLAATS De motie van D66 om te de mogelijkheden te onderzoeken voor een creatieve broedplaats werd door een grote meerderheid aangenomen. Alleen VVD stemde tegen. Een creatieve broedplaats is een verzamelgebouw van werkplekken, kantoorruimten, ateliers en oefenruimtes voor ondernemers en kunstenaars in de creatieve en culturele sector. Deze 'broedplaats' moet een aantrekkingskracht vormen voor startende en kleine innovatieve ondernemingen.

ONTMOETINGSPLEKKEN Coalitiepartijen Democraten Gorinchem, Stadsbelang, PvdA en CDA dienden een motie in om in samenspraak met wijkbelangen pleinen te herinrichten tot 'huiskamers van de stad', waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De pleinen moeten aantrekkelijker gemaakt worden om elkaar te ontmoeten in de buitenruimte. Enkel VVD en SP stemden tegen.

LOKALE WAAKHOND Door afnemende politieke verslaggeving in Gorinchem dienden oppositiepartijen een motie in met het verzoek om het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om lokale pers te stimuleren zonder de onafhankelijkheid aan te tasten. De partijen vrezen dat Gorcumse inwoners zo minder worden geïnformeerd over de lokale democratie en de gat tussen politiek en inwoners groter wordt. Wethouder Ro van Doesburg zag niets in zo'n onderzoek en vindt het niet de taak van de gemeente om lokale media te stimuleren. Coalitiepartijen en VVD'er Niels van Santen (en dus een meerderheid) stemden daarom tegen.

BUURTPREVENTIE Buurtpreventieteams moeten een eigen budget krijgen. Dat stelt de SP, die een motie indiende. Deze teams bestaan uit vrijwilligers die zowel overdag als 's nachts een oogje in het zeil houden binnen de wijken. Om bijvoorbeeld acties van deze teams te promoten en de vrijwilligers te trainen kunnen ze een eigen budget goed gebruiken. De motie om te onderzoeken hoe hoog dat budget moet worden, werd unaniem aangenomen.

PARKEREN BWP Gorcum Actief diende een motie in waarin het college verzocht wordt om met een plan te komen zodat de veiligheid Buiten de Waterpoort wordt verbeterd. Op die manier moeten mensen weer veilig gebruik kunnen maken van de parkeerplek aldaar. Omdat wethouder Joost van der Geest toezegde daar al mee bezig te zijn, haalde de motie geen meerderheid.