• Egbert Egberts

Oprichting van kringloopbedrijf

GORINCHEM De gemeenteraad vergadert donderdagavond 9 mei om 19.30 uur tijdens een parallelsessie Informatie & Ontmoeting over het verzoek van de GR Avres om tot oprichting te kunnen komen van het kringloopbedrijf Het Goed-Avres BV. 

door Egbert Egberts

Dit nieuwe kringloopbedrijf heeft als doel leerwerkplekken te creëren voor vijftig tot negentig doelgroepmedewerkers, die uiteindelijk kunnen gaan werken tegen loonwaarde. Ten opzichte van de huidige situatie worden deze mensen meer onderdeel van een bedrijf. Met de oprichting van de kringloopwinkel Het Goed-Avres BV wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ambitie van Avres en de deelnemende gemeenten om banen tegen loonwaarde en een breed scala aan leerwerkplekken te creëren. Het kringloopbedrijf geeft bovendien een impuls aan het hergebruik van textiel in de regio.
Binnen de Lingeloods is er de mogelijkheid om een doorlopende leerlijn te bieden. Gemeenten hebben de wettelijke taak om mensen van een beschermde werkplek te proberen te begeleiden naar begeleid vrijwilligerswerk of een betaalde baan, al dan niet voor een tijdelijke periode. Door werkervaring op te doen kunnen medewerkers zich ook ontwikkelen naar een vervolgstap bij reguliere werkgevers.
Omdat bestaande kringloopbedrijven in de oprichting van het kringloopbedrijf Het Goed-Avres BV een concurrent zouden kunnen zien worden door Avres en door de deelnemende gemeenten gesprekken met hen gevoerd om tot een goede samenwerking van het nieuwe en bestaande kringlopen te komen. 
De doelstelling om hergebruik van goederen die anders in de afvalstroom terecht zouden komen te bevorderen is een tweede motief om dit bedrijf op te richten. Daarmee verwachten de gemeenten nog meer herbruikbare goederen in omloop te brengen dan nu al het geval is. Dit bespaart op de gebruikelijke kosten voor verwerking van grof afval. Het college heeft laten berekenen dat de inschatting is dat van bovengronds ingezamelde textiel 16 procent verkoopbaar is, 77 procent recyclebaar is en dat dan nog 7 procent afval resteert.