• gp-foto

  foto: GP-foto
 • gp-foto

  foto: GP-foto
 • gp-foto

  foto: GP-foto
 • gp-foto

  foto: GP-foto
 • gp-foto

  foto: GP-foto

Overhandiging boekje 'Vesting Gorinchem' bij opengestelde poterne

GORINCHEM Wethouder Arjen Rijsdijk heeft vrijdag 7 juli het eerste exemplaar uitgereikt van het boekje 'Vesting Gorinchem', geschreven door historicus Roel Mulder. Daaraan voorafgaand overhandigt de wethouder de werkgroep 'Vesting Gorinchem' symbolisch de sleutel van de poterne aan de Oostgracht, de overdekte doorgang door de Vestingwal, daterend uit de tijd van Napoleon. De poterne zal vanaf dan geopend zijn tijdens de maandelijkse rondleidingen van de werkgroep 'Vesting Gorinchem'. Daardoor worden deze rondleidingen nog aantrekkelijker en interessanter.

De Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historische Vereniging Oud Gorinchem verzorgt iedere laatste zondag van de maand een rondleiding over de vestingwerken van Gorinchem. Doel daarbij is om zoveel mogelijk vestingonderdelen te bezoeken. Om deze reden is de gemeente gevraagd om bij te staan in het openstellen van de poterne. Omdat de Gorcumse vestingwal ook een waterkering is, blokkeren balken de doorgang. Met goedkeuring van het Waterschap wordt de poterne nu geopend en is deze tijdens rondleidingen van de Werkgroep Vesting Gorinchem te bezoeken.

De vesting vormt al eeuwenlang een belangrijk zuidelijk steunpunt van de Hollandse Waterlinie. Deze indrukwekkende vestingwallen tonen de militaire ontwikkelingen vanaf de zestiende eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog. Het boekje beschrijft deze ontwikkelingen van middeleeuwse stad naar haar defensieve hoogtepunt tot aan de uiteindelijke neergang en opheffing van Gorcum als garnizoensstad. Historicus Roel Mulder is gevraagd om deze geschiedenis te schrijven. Daarnaast gaat hij ook in op de huidige en toeristische functie van de vesting. Roel Mulder is een bekende in de Gorcumse geschiedschrijving. Hij is tevens auteur en redactielid van het grote geschiedenisboek van Gorinchem dat in de maak is.

Het boekje 'Vesting Gorinchem' verschijnt in de Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks en is deel 18 in de reeks. Het boekje zal onder andere verkrijgbaar zijn bij de Gorcumse boekhandel, het Gorcums Museum, de VVV en Het Regionaal Archief Gorinchem. De verkoopprijs is €7,50