• Op de Elzengriend hebben vrachtwagens met puin van Oud Goezate straatstenen bij de sloop kapot gereden.

    Egbert Egberts

Brief over kapotte bestrating omgeving Kerckelant

WERKENDAM Een aantal bewoners van de Voorste Vliet, De Erker en Elzengriend hebben een brief aan het college van B&W gestuurd vanwege het slechte wegdek in hun leefomgeving.

Door Egbert Egberts

De omwonenden beklagen zich vooral over stuk gereden straattegels en stoepen. Dit is gebeurd nadat de sloop van het Woonzorgcentrum Oude Goezate aan het Kerckelant voor de zomervakantie in gang was gezet. De grond is bouwklaar gemaakt en voor nu is het rustig in de buurt. Vrachtverkeer komt pas weer op gang als het geplande nieuwbouwproject van ruim vijfentwintig woningen aan het Kerckelant door ontwikkelaar Zwaluwe van start gaat.

De projectontwikkelaar heeft de omwonenden van de route die door de vrachtwagens gereden zal worden allemaal per brief geïnformeerd. Ook de gemeente Altena heeft ingestemd met deze gang van zaken. De route is zodanig uitgedacht dat vrachtwagens gebruik kunnen maken van een rondgang. Op een aantal plekken is deze echter vrij smal, al dan niet door geparkeerde auto's. Een aantal bewoners maakt zich zorgen over de afwikkeling van de door de vrachtwagens veroorzaakte schade in de openbare ruimte. ,,Zo liggen er tegels los, waar voetgangers, al dan niet slecht ter been, over kunnen struikelen. En zijn er straatstenen kapot gereden. Een aantal van die stenen hebben we zelf opgeruimd maar enkele steken schuin omhoog de kop op. Als je daar overheen rijdt kun je lelijk vallen. Ook kunnen stenen loskomen die schade kunnen veroorzaken aan passerend verkeer." Enkele buurtbewoners zijn echter ook angstig voor krassen of deuken in hun auto's. Al met al verwachten de briefschrijvers een duidelijk antwoord van de gemeente op hun brief en een oplossing voor de toekomst dat er geen schades gereden worden. 

Bij de gemeente Altena kunnen de klachten gewoon telefonisch of via de website worden ingediend, zo liet een medewerker van het klantcontactcenter weten aan één van de bewoners aan de Elzengriend. ,,Maar brieven worden uiteraard ook door het college beantwoord." Op welke termijn dat gebeurt kwam echter geen duidelijk antwoord. Het is ook vakantietijd. De brief is donderdag 15 augustus gepost.