Parabels in het Leerhuis van Sleeuwijk

SLEEUWIJK In de Bijbel en in de Rabbijnse literatuur staan veel miniverhaaltjes, zogenaamde parabels. Wat is hun doel? Waarom staan ze zo centraal? Wat betekenen ze voor onze wijze van vragen naar zin en betekenis?

Wat is de relatie tussen religie en geweld? Kunnen religieuze teksten, bij voorbeeld uit het Oude en Nieuwe Testament, aanleiding geven tot geweld? Zo ja, kunnen ze door middel van interpretatie onschadelijk worden gemaakt?

Deze twee onderwerpen en de bijbehorende vragen komen ter sprake in het Leehuis in Sleeuwijk. Docenten zijn Eric Ottenheijm, docent Jodendom en Bijbelwetenschappen aan de universiteit van Utrecht en Tamarah Maionah Benima, rabbijn, docent en columnist. Het Leerhuis vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan de Notenlaan in Sleeuwijk. Aanvang 20.00 uur op maandag 18 januari, 1 februar, 8 februari en 22 februari. De kosten bedragen 55 euro, studenten betalen de helft van de prijs. Meer informatie: www.leerhuis-sleeuwijk.nl