Parkeertarieven veertig cent omhoog

Tim Hartman

t @Namtrah09

GORINCHEM De slagbomen komen terug in de parkeergarages naar aanleiding van het massale geklaag over vooraf parkeren. Mensen kunnen dus binnenkort 'gewoon' weer achteraf betalen, maar wel iets meer dan de huidige 1,20 euro. Om de gemaakte kosten te dekken, wordt het parkeertarief met veertig cent verhoogd naar 1,60 euro. CDA probeerde met een amendement de verhoging te beperken tot 1,50 euro en Stadsbelang probeerde de verhoging uit te stellen tot 2016, maar dat bleek tevergeefs. Enkel de PvdA stemde samen met de initiatiefnemers in met de amendementen.

De complimenten vlogen wethouder Hans Freije donderdagavond om de oren tijdens de raadsvergadering. ,,Fantastisch", noemde Frederiek Schouwenaar van VVD het snelle optreden van het college na alle klachten van zowel burgers als ondernemers over het vooraf parkeren. ,,Wij geven onze complimenten voor het feit dat er niet langer gewacht is", sprak Lennert Onvlee (CDA). Ondernemers gaven aan dat klanten wegblijven door het parkeerbeleid en met het terugkomen van de slagboom hoopt het college de mensen weer terug naar Gorinchem te halen.

Toch waren er met de twee amendementen van CDA en Stadsbelang enkele kanttekeningen bij het verhogen van het tarief naar 1,60 euro. ,,Volgens onze berekeningen is 1,50 euro genoeg om aan zowel de BTW-verplichting als de investeringskosten te voldoen", sprak CDA'er Lennert Onvlee. Volgens Renate van Maaren (Stadsbelang) is deze tariefverhoging überhaupt te vroeg: ,,Door de ontstane onrust is het volgens ons te vroeg om een nieuw gevoelig punt aan te snijden. Laat de mensen eerst maar terug naar de stad komen."

Kostendekkendheid was echter voor het restant van de gemeenteraad een belangrijke reden om toch tot de verhoging over te gaan. ,,We moeten niet gaan 'mini mousen' over die paar cent. Wij staan voor kostendekkendheid", aldus Frank Barth (CU-SGP).

Nadat het CDA en wethouder Freije hun eigen berekeningen aan elkaar hadden uitgelegd wees de wethouder op het feit dat die 1,60 euro wel degelijk nodig is om de kosten te dekken en aan de BTW-plicht te voldoen. ,,Als we dit niet zo doen, trekken we de hele basis onder het plan weg. Ik ontraad dan ook de amendementen om financiële redenen. Als de klanten terugkomen en voor tweehonderd euro inkopen doen, vallen die paar cent best mee."

Onvlee kon uiteindelijk wel leven met de verhoging naar 1,60 euro: ,,Het belangrijkste is dat achteraf parkeren terugkomt. We dachten dat 1,50 euro voldoende zou zijn, maar als de rest van de raad dat niet vindt, leggen we ons daarbij neer."