• Foto: Dries de Swart Gorinchem

    GP-Foto

Perspectiefnota: van hondenbelasting tot glasvezel

GORINCHEM De Perspectiefnota 2018-2021 stond donderdag op de rol in het Gorcums gemeentehuis. Traditioneel een mooie gelegenheid voor de politieke partijen om hun zegje te doen over uiteenlopende onderwerpen. Een bloemlezing:

door Tim Hartman

JEUGDZORG Alle partijen dienden gezamenlijk een motie in omtrent jeugdzorg. Het college werd door de raad verzocht om overleg te voeren met lokale jeugdorganisaties en verwijzende instanties om zo passende jeugdhulp te kunnen bieden. Nog niet iedereen die het nodig heeft, weet de jeugdzorg in Gorinchem te vinden. Dat blijkt mede uit het overschot van 1,2 miljoen euro op het 'Programma Zorg' van 2016. Om de belemmeringen te zoeken en op te lossen moet volgens de gemeenteraad structureel lokaal overleg gevoerd worden.

VERLICHTING GROTE TOREN De fracties van Stadsbelang, PvdA en CDA stelden voor om de verlichting van de Grote Toren te vervangen. Volgens het drietal partijen is de toren 's nachts onvoldoende zichtbaar en dat is zonde voor zo'n bepalend gebouw voor de stad. ,,Bijkomend voordeel is meteen dat nieuwe LED-verlichting duurzamer is", lichtte Dick van Zanten (SB) toe. De partijen kregen enkel nog steun van D66. De overige partijen wilden wachten met vervanging totdat de huidige verlichting is afgeschreven.

GLASVEZEL Stadsbelang, VVD, CDA en PvdA pleitten er middels motie voor om te zorgen voor een honderd procent aansluiting op het glasvezelnetwerk. Dit om de bereikbaarheid van Gorinchem middels telefonie en internet te bevorderen. Ondanks dat er partijen waren die wilden wachten op nieuwere technologieën, kon de motie op een meerderheid rekenen.

DIVERSITEIT D66 diende een motie in waarbij het college gevraagd werd om het Charter Diversiteit te ondertekenen. Deze houdt in dat de gemeente werkt aan een divers personeelsbestand binnen de gemeentelijke organisatie. Deze motie werd verworpen. Onder andere SP en Stadsbelang werden gerustgesteld door de woorden van wethouder Doodkorte dat er al voldoende aandacht wordt gegeven aan diversiteit binnen de gemeente.

HONDENBELASTING Tamara Hoogesteger, die op persoonlijke titel in de gemeenteraad zit, vroeg wederom aandacht voor hondenbelasting. Gorinchem behoort met 124 euro voor de eerste hond en 140 euro voor elke volgende tot de duurste gemeente van Nederland. ,,De voorzieningen hiertoe staan in schrale verhouding", vindt Hoogesteger. Ze werd gesteund door SP, GroenLinks, D66, CDA, PvdA en VVD'er Ronald van Luijk. Het college gaat nu de voorzieningen voor hondenbezitters beoordelen. Daarna wordt gekeken wat het verschil is tussen de waarde van de voorzieningen en de totale hondenbelasting.

BOUWVERGUNNINGEN Als het aan de SP ligt worden aankondigingen van bouwvergunningen voortaan op de locatie zelf aangeplakt. Fractievoorzitter Lies van Aelst stelde vragen over de bekendmakingen van bouwvergunningen naar aanleiding van de onvrede omtrent de bekendmaking van die van het hotel Buiten de Waterpoort (zie pagina 21). Ook vindt ze dat de vergunningen niet meer in vakanties bekend gemaakt mogen worden om zo mensen een eerlijke kans op bezwaar te gunnen. Wethouder Arjen Rijsdijk zegde toe dat de grotere vergunningen al buiten vakanties om worden bekend gemaakt. ,,Wat betreft het hotel Buiten de Waterpoort: alles is volgens de regels gegaan, maar het kan allemaal wat duidelijker."

INPANDIGE FIETSENSTALLING Rutger van Breemen (GroenLinks) stelde blij te zijn dat het college werk maakt van het fietsparkeren in de binnenstad. Het college maakte dit voorjaar al een analyse van fietsers in de binnenstad met de conclusie dat er meer behoefte is aan parkeergelegenheid. Van Breemen wil graag ook dat andere wijken worden onderzocht en had nog een tip. ,,Zorg voor bewaakte inpandige fietsenstallingen dichtbij de winkels. De eerste 24 uur gratis als het aan ons ligt." Het pand van de V&D viel als suggestie.

TUNNEL BANNEWEG Bij de reconstructie van de Banneweg wordt er wat Lies van Aelst (SP) betreft rekening gehouden met een tunnel onder het spoor. Dit om zo de drukte op de weg te verminderen. ,,Zeker omdat de MerwedeLingelijn tegenwoordig veel vaker rijdt." Wethouder Freije zegde toe erop terug te komen in een later stadium na het aannemen van de 'raadsopdracht mobiliteit'.

OPBOUWWERKER Everdien Hamann (Gorcum Actief) vroeg zich af wat de opbouwwerker gaat doen die voor het komende anderhalf jaar is aangesteld ter ondersteuning van buurt- en welzijnswerk. Wethouder Eva Dansen stelde dat er momenteel teveel van vrijwilligers wordt gevraagd: ,,We hebben besloten om activiteiten te subsidiëren en geen organisaties. Dat is een mooi idee, maar we moeten concluderen dat er professionele ondersteuning mist."