Pilot met elektronische toegangspoort bedrijventerreinen

GORINCHEM - Op initiatief van Security 5 wordt in een publiek private omgeving informatie uitgewisseld en door middel van camera's een "elektronische toegangspoort" naar de bedrijventerreinen gecreëerd. Surveillance wordt gecombi-neerd met afsluiting door slagbomen en cameratoezicht op bedrijventerreinen. Uit-eindelijk doel is het verminderen van criminaliteit en overlast door de preventieve werking.

Doordat het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks veel schade lijdt door criminaliteit en onveiligheid besloten overheid en bedrijfsleven het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te ontwikkelen. Het KVO is een structuur voor het opbouwen van samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Overlast en criminaliteit worden aangepakt en de veiligheid in een gebied wordt vergroot. Sinds 2009 is aan Security5 het keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) toegekend.

Concreet wordt deze informatie-uitwisseling en toegangspoort vormgegeven door kentekenherkenning toe te passen. De bronnen voor herkenning zijn de private informatie van de verzekeraars en politiedata. Doordat deze politie-informatie alleen voor de cameraobservanten beschikbaar is in het kader van de Wet op de Politiegegevens, is de toepassing van de privacyregelgeving gewaarborgd.

Hiermee wordt publieke en private informatie gecombineerd waardoor de kans op het tegenhouden en voorkomen van criminaliteit wordt verhoogd. De afspraken over deze samenwerking zijn vastgelegd in het convenant. Dit convenant wordt voor 1 januari 2016 met de partijen tussentijds geëvalueerd en in oktober 2016 volgt de eindevaluatie.