• Rutger van Breemen (GroenLinks) was blij met de veiligere situaties voor fietsers.

    Gemeente Gorinchem

Plan Banneweg door de raad

GORINCHEM Het kostte uiteindelijk niet echt veel moeite om de reconstructie van de Banneweg door de raad heen te loodsen. Wethouder Joost van der Geest kreeg donderdagavond van alle fracties op de SP na de spreekwoordelijke zegen om tot uitvoering over te gaan.

door Egbert Egberts

Dat de raad uiteindelijk met de Nulplus variant akkoord zou gaan was al af te leiden uit de meningen van de meeste fracties tijdens de parallelsessies. Toch leek het er nog even om te gaan spannen omdat de winkeliers van het Piazza Center via een brandbrief aandacht wilden voor een tweede ontsluiting om bezoekend verkeer sneller vanuit de parkeergarage te kunnen laten afvloeien. Maar het feit dat Van der Geest toezeggingen deed om waar mogelijk nog te kijken naar werkbare oplossingen om bijvoorbeeld doorstroming te creëren door middel van 'langer groen stoplicht' en het tijdelijk verwijderen van een paaltje bij de uitrit van de parkeergarage om verkeer af te laten in overleg met de winkeliers liet de kritiek wat varen. Maar een tweede uitrit op de Banneweg komt er niet. Dat vond een meerderheid in de raad ook niet veilig, want een extra conflicterende verkeerssituatie in een bocht van een weg waar kruispunten toch al niet ver van elkaar uiteen liggen vond vrijwel niemand een goed idee.

Bovendien wilden de coalitiepartijen sowieso dat zaken die betrekking hebben op de verkeersbewegingen en weginrichtingen van invloed op de rest van Gorinchem eerst in een integraal mobiliteitsvisie vastgelegd moeten worden. Van der Geest: ,,We hebben het hier ook niet over filebestrijding, maar over een plan van groot onderhoud van de Banneweg. Hiermee los je de files niet op, maar pak je wel een weg aan, die ook écht moet worden gerenoveerd." Onder andere Rutger van Breemen (GroenLinks) was blij met de aanpak. ,,Ik zie dat de fietsers er hier heel goed van af gaan komen. Misschien ook goed voor een deel van het fileprobleem. Pak eens wat vaker de fiets, het helpt." Jack Oostrum (PvdA) gaf de wethouder een pluim. ,,En nu aan de slag."