Plan voor aantrekkelijke binnenstad

Tim Hartman

t @Namtrah09

GORINCHEM Hoe moet het verder met de binnenstad? Dat is de vraag waar Poort6, IKG, Binnenstadsmanagement, Hartje Gorcum, Accrès en de gemeente zich momenteel mee bezig houden. René Wiersema van Poort6 lichtte vorige week tijdens de raadsbijeenkomst toe hoe de Gorcumse binnenstad weer aantrekkelijk moet worden gemaakt zodat mensen weer graag in Gorinchem komen.

,,Er zijn heel veel goede ideeën, maar er is in het verleden te weinig gebeurd", begint Wiersema donderdagavond zijn presentatie. Een denktank, bestaande uit bovenstaande partijen, moeten nu de krachten bundelen om een duidelijke koers aan te nemen en meer slagkracht te krijgen. De denktank richt het de beantwoording van het vraagstuk op drie pijlers: Tegengaan leegstand, versterken promotie en het verstevigen van de organisatie.

Het tegengaan van de leegstand moet volgens Wiersema gebeuren door middel van het accommoderen van een 'grote vis', het binnenhalen van speciaalzaken en stedelijke herverkaveling. ,,In het verleden waren de accommodaties niet aantrekkelijk genoeg voor de grote ketens. Door middel van zo'n grote keten moet het voor mensen buiten Gorinchem aantrekkelijk worden om in Gorinchem te komen winkelen. Die opties moeten we bekijken", legt Wiersema uit. Stedelijke herverkaveling moet zorgen dat het grote onbenutte aantal vierkante meters benut kunnen worden.

Pernella Sterkenburg, van de afdeling Economie en Toerisme, gaf vervolgens een toelichting over hoe de stadspromotie versterkt kan worden. Onder andere de app 'Mooi Gorinchem' moet daar een steentje aan bijdragen. ,,Die app is er al, maar nu is het de bedoeling dat deze breed onder de aandacht komt", aldus Sterkenburg.

Frank Barth (CU-SGP) stelde voor om een 0-meting te doen om zo over twee jaar duidelijk het resultaat van de plannen zichtbaar te maken. ,,Dat is met deze materie moeilijk te meten", sprak wethouder Arnie Faro. ,,We zullen echter wel naar de gegevens kijken over de leegstand. Die gegevens zijn voor handen en meten we ook ieder jaar. Maar ook daaruit is het lastig conclusies trekken wat dit betreft."