• foto: GP-foto

Plechtige Indie-herdenking

GORINCHEM Dinsdag 25 september vond de jaarlijkse Indiëherdenking plaats bij het Indiëmonument in het parkje aan het Paardenwater in Gorinchem. Aanwezig waren militairen, veteranen, scholieren van Het Gilde Vakcollege Techniek en van De Tweemaster en burgemeester Reinie Melissant – Briene. De organisatie van de plechtigheid was in handen van Het Gilde. Bij de plechtigheid werden er gedichten voorgelezen door veteranen, leerlingen van Het Gilde en Corrie van Wingerden. Na de minuut stilte en het spelen van het Wilhelmus werden kransen en bloemen gelegd.