• Google Streetview

'Maak gebruik van de kansen die de Linge biedt'

GORINCHEM Een woonwijk waarin de aangrenzende rivier de Linge centraal staat met een architectuur die verwijst naar het industrieel erfgoed van Gorinchem. Zo'n wijk moet er komen langs de Arkelsedijk tussen de brandweerkazerne en Corbion in.

door Mirjam de Swart

De gemeenteraad werd donderdag 19 september bijgepraat over de nieuw te bouwen wijk langs de Arkelsedijk. DeliHome (het vroegere JeWe) wil haar bedrijfsactiviteiten, die nu nog gevestigd zijn aan de Arkelsedijk, namelijk verplaatsen naar de Schelluinsestraat. De grond die daardoor langs de Arkelsedijk vrijkomt wil zij verkopen aan een projectontwikkelaar. Die moet het vervolgens transformeren naar een wijk met zo'n 400-600 woningen, voornamelijk appartementencomplexen van 3 a 4 woonlagen met hier en daar een uitschieter naar 8 woonlagen.

VLEERMUIZEN Voor het zover is moet er echter nog heel wat gebeuren. Een woonwijk is niet zo maar neergezet, zeker niet op een stuk grond als dat langs de Arkelsedijk. Er zullen diverse onderzoeken gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld naar de bodem. Is er sprake van bodemverontreiniging of niet? Ook zijn er in het gebied veel vleermuizen te vinden die het heerlijk vinden om zich te verschuilen in de gaten en kieren van het verouderde complex. Ook dat zal allemaal goed onderzocht moeten worden.

,,Dit soort plannen zijn geweldig om te horen. Je denkt: Wauw, deze kans moeten we grijpen en snel! Maar aan de andere kant: het is ook spannend. Je kan het goed doen, maar ook slecht. Je moet op de rem trappen. Geen overhaaste beslissingen nemen." Aan het woord is Helma Born van Procap, het bedrijf dat de gemeente Gorinchem adviseert bij de keuzes die gemaakt moeten worden om deze wijk te realiseren.

WATERSCHAP Volgens Born moet de wijk een fysieke verbinding krijgen richting de Lingewijk. ,,Dwars door de dijk. Meer dan een trappetje omhoog en een trappetje omlaag. Nee, echt een gat in de dijk. En dat vindt het waterschap natuurlijk heel spannend." Overigens is deze doorgang, die nu nog staat ingetekend ter hoogt van de Netttorama niet bedoeld voor autoverkeer. ,,Hoe en waar deze coupure precies komt, moet natuurlijk nog nader onderzocht worden", aldus Born. 

Een ander punt waar met het waterschap rekening gehouden moet worden is de aanwezigheid van de Linge. De rivier gaat een belangrijk onderdeel uitmaken van de nieuwe wijk. ,,De Linge moet weer 'beleefbaar' gemaakt worden. Het moet een openbare oever worden, een fiets- of wandelroute met uitzicht op de Linge. Maak gebruik van de kansen die de Linge biedt." Everdien Hamann ziet daar wel wat in. Geïnspireerd door een eerdere sessie over mobiliteit stelt ze voor om op de Linge shuttlebootjes te laten varen die mensen van de wijk naar de stad vervoeren en weer terug. ,,Ik zie mogelijkheden", aldus Hamann.  Als het aan Born ligt verbindt de nieuwe wijk de dijk aan de Linge. Het groene karakter van de Arkelsedijk blijft gehandhaafd en de dijk die nu vooral uitnodigt tot hard rijden moet een 'langzaamverkeerroute' worden. Het voorstel van Niels van Santen (VVD) mist wel de mogelijkheden tot aanmeerplekken, maar hier is het waterschap volgens Born uiterst terughoudend in. ,,Aanmeerplekken zijn mogelijk, maar dat betekent dat ze elders langs de Linge zullen moeten verdwijnen."

De invloed die de nieuwe wijk op de verkeersbewegingen in het gebied heeft zal ook goed onderzocht moeten worden. ,,We weten dat rotonde Eikes Hof helemaal vastloopt als we meer dan 600 woningen gaan bouwen", aldus Born tijdens haar presentatie aan de raad. Wederom iets om goed te onderzoeken. Hetzelfde geldt voor het parkeren in de woonwijk en de ontsluitingsroute aan de noordzijde van de wijk. Born stelt een brug over de Linge voor die de Lingewijk verbindt met Gorinchem-Oost. ,,Dat zijn zaken die allemaal goed moeten worden onderzocht. DeliHome wordt natuurlijk erg zenuwachtig van de brug die wij hebben ingetekend, want dat zijn dure oplossingen. Daar zijn we dan ook nog over in gesprek. Wie draait er op voor deze kosten, dat is de vraag."

De gemeenteraad reageert voorzichtig positief op de plannen voor de wijk die zo groot moet worden als de halve Lingewijk. ,,Wij hebben heel veel waardering voor de verbinden die er komt tussen beide Linge-oevers", aldus Frank Barth van ChristenUnie/SGP. Rutger van Breemen van GroenLinks is van mening dat het ontwikkelen van deze nieuwe wijk kansen biedt. ,,We maken zo van een heel lelijk stukje Gorinchem een heel mooi stuk Gorinchem." Ook Everdien Hamann is aangenaam verrast door het plan. ,,Natuurlijk is deze nieuwe wijk een overval voor de bewoners van de Lingewijk, maar het hele gebied kan er ontzettend op vooruit gaan door alle nieuwe voorzieningen die er bij gaan komen."

BRANDWEER Ook worden er wat kanttekeningen geplaatst. Zo mist Aron Foppen van de SP ruimte voor sociale woningbouw en Rutger van Breemen (GroenLinks) vindt dat er te weinig aandacht is voor de verkeersafwikkeling richting Papland. Ook wordt er stilgestaan bij de aanwezigheid van de brandweerkazerne. Eelco van Dam, D66: ,,Wat mij betreft komt er ook een duidelijke visie over de rol van de huidige brandweerkazerne in dit geheel." Born zegt daarover: ,,De brandweer heeft geen plannen om te verhuizen, maar het steekt natuurlijk wel dat deze kazerne is gevestigd op de mooiste plek van het gebied. Maar daar doen we vooralsnog niks mee."

Alle op- en aanmerkingen van de raadsleden worden opgenomen in het definitieve kaderdocument dat begin oktober aan de raad zal worden toegestuurd. Op 31 oktober volgt er dan besluitvorming over dit kaderdocument.