Poort6 beperkt huurverhoging voor sociale doelgroep

GORINCHEM Met instemming van Huurdersvereniging Poort6 (HP6) berekent Poort6 aan de huishoudens met een inkomen tot € 44.360,- geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging door. Poort6 beperkt de huurverhoging voor de lagere en middeninkomens dit jaar tot 0,6% inflatie. Alleen de hoogste inkomensgroep krijgt de maximaal toegestane huurverhoging van 4,6% doorberekend. Voor 1 mei krijgen alle huurders hierover persoonlijk bericht.

René Wiersema, directeur-bestuurder van Poort6: ,,Zowel HP6 als Poort6 vindt het belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor de lagere en middeninkomens. Om de door de overheid opgelegde verhuurdersheffing te kunnen betalen, hebben we de laatste jaren de maximaal toegestane huurverhoging moeten doorberekenen. Daarnaast hebben we behoorlijk gesneden in onze bedrijfskosten. Door reorganisatie en andere besparingsmaatregelen hebben we de kosten flink kunnen drukken. Deze maatregelen hebben nu effect. We staan er financieel beter voor. Hierdoor kunnen we de huurverhoging voor de sociale doelgroep beperkt houden."

,,Wij vinden het belangrijk dat huurders met een inkomen boven de € 44.360,- (de zogenaamde scheefwoners) zo veel mogelijk doorstromen naar een vrije sector huurwoning of koopwoning. De woning die zij achterlaten, komt dan weer beschikbaar voor een huishouden uit de primaire, sociale doelgroep, waar deze woningen uiteindelijk voor bedoeld zijn. Daarnaast zijn we van mening dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen en moeten dragen. Daarom krijgt de hoogste inkomenscategorie wel de maximaal toegestane huurverhoging van 4,6%. Huurders in een vrije sector woning en niet-woningen zoals garages en parkeerplaatsen krijgen 1,4% huurverhoging. Op aangeven van HP6 berekenen we bij scootmobielplaatsen geen huurverhoging door", aldus Wiersema.

Albert den Teuling, voorzitter van HP6, is positief over het huurverhogingsvoorstel. Albert den Teuling: ,,We zijn erg te spreken over het feit dat Poort6 niet de maximale ruimte benut die zij officieel heeft. De twee laagste inkomensgroepen krijgen een inflatievolgende huurverhoging en dat mag historisch heten. Neemt niet weg dat we ook kritische kanttekeningen hebben. Huurders met een inkomen boven de € 44.360,- behoren niet tot de "echte" doelgroep. En er zijn doorstroommogelijkheden voor deze huurders, ook in Gorinchem. Maar bijvoorbeeld ouderen verhuizen niet zo gemakkelijk. Zij zien hun pensioen eerder dalen dan stijgen terwijl alles duurder wordt, ook voor hen. Daar maken we ons wel zorgen om. Daarom heeft ook deze doelgroep nadrukkelijk onze aandacht in de besprekingen met Poort6 over het huurbeleid voor de komende jaren. We hebben er vertrouwen in dat onze inbreng op het gebied van het huurbeleid, maar ook op andere terreinen, vruchten afwerpt voor de huurders van Poort6. We zien bijvoorbeeld dat Poort6 meedenkt over maatwerkoplossingen om betalingsproblemen van huurders die in een te dure woning wonen, op te lossen. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling."

René Wiersema: ,,We begrijpen heel goed dat deze inflatievolgende huurverhoging voor de lagere en middeninkomens geen sluitend antwoord is op alle vragen, wensen en zorgen die HP6 heeft en die wij ook delen als het gaat om de sociale doelgroep. Betaalbaarheid van onze woningvoorraad nemen we heel serieus en we hopen met deze huurverhogingsronde ook te laten zien dat we hieraan werken."