Poort6 en bewoners Lingewijk alsnog naar de rechter

GORINCHEM - Onlangs deed de Huurcommissie uitspraak in een klachtenprocedure die een aantal bewoners uit de Lingewijk tegen Poort6 aanhangig heeft gemaakt. Inzet was het afdwingen van herstelwerkzaamheden van Poort6 vanwege tochtklachten. Poort6 vindt de uitspraak van de Huurcommissie, een forse huurverlaging, te zwaar. Daarom heeft Poort6 alle bewoners een schikkingsvoorstel gedaan en vond er daarna een tweede bemiddeling plaats. Ondanks dat Poort6 en de bewoners er nog niet uit zijn en de gang naar de rechter onvermijdelijk is, blijft het uiteindelijke doel om samen tot een goede oplossing te komen. Voor Poort6 is de uitspraak van de Huurcommissie zwaar, omdat de corporatie al was gestart de gebreken te herstellen. En ook Poort6 wil niets liever dan dat deze woningen op alle punten voldoen aan gestelde eisen. Een procedure bij de rechtbank is niet in het belang van Poort6 en de bewoners. Een dergelijke procedure vergt tijd en geld en biedt een hoop onzekerheid. Daarom heeft Poort6 alle bewoners een schikkingsvoorstel gedaan. Ook degenen die niet naar de Huurcommissie zijn gestapt. Een ruime meerderheid van deze laatste groep is akkoord gegaan met het voorstel. Met hen worden de gemaakte afspraken nu nagekomen. Vorige week heeft een tweede bemiddeling plaats gevonden tussen de bewoners die naar de Huurcommissie zijn gestapt en Poort6. Dit gebeurde onder leiding van PvdA-gemeenteraadslid Hafid Chaaby. Ondanks dat er mondeling overeenstemming was, heeft driekwart van deze groep bewoners de schriftelijke vastlegging daarvan alsnog niet getekend. Poort6 zegt ,,haar uiterste best'' te hebben gedaan om te voorkomen dat de gang naar de rechter nodig is en vindt het jammer dat met een aantal bewoners geen overeenstemming bereikt kon worden. De bewoners die naar de Huurcommissie zijn gestapt en het schikkingsvoorstel niet hebben getekend, hebben inmiddels een dagvaarding voor de kantonrechter ontvangen. Ondertussen zegt Poort6 zich in alle gevallen te blijven inzetten op het netjes en correct afhandelen van de tochtklachten. Hiervoor worden in januari de laatste werkzaamheden verricht. ,,Dan voldoen de woningen aan alle eisen op dit gebied."