Poort6 gaat Torenflat niet slopen

GORINCHEM Poort6 wil een duurzame oplossing voor de Torenflat in de Haarwijk. Inmiddels is duidelijk geworden dat sloop met aansluitende nieuwbouw voor de corporatie niet langer haalbaar is. Daarom gaat Poort6 de komende maanden op zoek naar een belegger of ontwikkelaar, die tegen de juiste condities, het beste plan heeft voor deze locatie.

In 2012 nam Poort6 het besluit om af te zien van het plan om de Torenflat te renoveren en de mogelijkheden te onderzoeken om een alternatief, beduidend goedkoper plan voor deze locatie te ontwikkelen op basis van sloop en aansluitende nieuwbouw. René Wiersema, directeur-bestuurder Poort6: ,,Sinds die tijd hebben we te maken gekregen met extra bezuinigingen vanwege de verhuurdersheffing en planologische randvoorwaarden die aan de nieuwbouw worden gesteld, waardoor het voor Poort6 niet mogelijk is om op deze locatie sociale huurwoningen te realiseren. Vrije sector huurwoningen kunnen op deze plek een mooie toevoeging bieden aan de huidige samenstelling van woningen in de Haarwijk. Maar duurdere huurwoningen mogen onder de nieuwe Woningwet die per 1 juli van kracht wordt alleen door beleggers gebouwd worden."

René Wiersema: ,,Omdat we het wel heel belangrijk vinden dat er binnen afzìenbare termijn toch een goed en uitvoerbaar plan voor deze locatie komt, gaan we onze horizon verbreden en op zoek naar een partner die het juiste plan heeft voor deze locatie en bereid is langjarig te investeren in het hart van de Haarwijk. Daarom starten wij deze maand met een procedure waarbij marktpartijen de gelegenheid krijgen een voorstel in te dienen. Uitgangspunt voor Poort6 daarbij is ervoor te zorgen dat er op de locatie van de Torenflat goede en aantrekkelijke woningen komen voor verschillende doelgroepen in een goede leefomgeving. Want uit alle onderzoeken die we de afgelopen jaren hebben verricht is wel gebleken, dat deze bijzondere locatie allerlei mogelijkheden biedt. Die willen we graag benutten. Wij schatten daarbij in dat de kans groter is dat dit leidt tot een ingrijpende renovatie van de Torenflat dan sloop/nieuwbouw. In goed overleg met de gemeente en de huurdersvereniging wil Poort6 de Torenflat aan de betreffende marktpartij te koop aanbieden."

Poort6 hoopt aan het einde van dit jaar daadwerkelijk een overeenkomst voor de locatie Torenflat af te kunnen sluiten. Tot die tijd blijft Poort6 lege woningen op tijdelijke basis verhuren, zoals nu ook het geval is. Onderdeel van de overeenkomst is ook de afspraak om binnen een afzienbare periode te starten met de uitvoering van het gekozen plan. Zo wil Poort6 samen met de marktpartij de toekomstbestendigheid van de locatie van de Torenflat voor de Haarwijk en Gorinchem waarborgen.