• Het Tuighuis is een van de complexen die Poort6 verkoopt.

    Rijksmonumenten.nl

Poort6 verkoopt deel bezit aan Accresco Vastgoed

GORINCHEM Begin 2018 is Poort6 gestart met een verkooptraject van een deel van haar portefeuille. Inmiddels is de verkoop definitief. Op dinsdag 7 mei vond de daadwerkelijke overdracht bij de notaris plaats. De verkoop betreft 148 grotendeels vrije sector woningen en een aantal parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. De portefeuille is verkocht aan Accresco Vastgoed uit Rotterdam.

Een groot deel van de verkochte woningen bevindt zich in de binnenstad van Gorinchem, een kleiner deel in het noorden van de Lingewijk. Onder de verkoop vallen ook twee monumenten: de Tolsteeg en het Tuighuis. Directeur-bestuurder Marije Buursink van Poort6: ,,Afscheid nemen van huurders en huizen, doet een corporatie niet makkelijk of zomaar. Onze huurders en huizen zijn immers ons bestaansrecht. Toch hebben we dat nu gedaan. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat we op deze manier de rest van onze huurders in Gorinchem nu en in de toekomst beter kunnen bedienen. We willen ons vooral richten op sociale verhuur, met woningen die passen bij onze doelgroep. We nemen afscheid van deze portefeuille in het vertrouwen dat we deze achterlaten bij een goede, nieuwe eigenaar met veel ervaring in het verhuren".

De portefeuille is verkocht aan Accresco Vastgoed BV uit Rotterdam. Deze vastgoedorganisatie doet ook zelf het beheer van haar woningen. Accresco is nu voornamelijk actief in Rotterdam, Vlaardingen en Delft, maar wil met deze aankoop graag uitbreiden naar de Gorcumse vestingstad. Léon Brandwijk, partner van Accresco Vastgoed: ,,Wij hebben ruim 15 jaar ervaring en kiezen voor een heel persoonlijke aanpak. Wij kennen de huurder en de huurders kennen ons. Wij zijn trots dat wij onze dienstverlening ook mogen aanbieden aan onze toekomstige huurders in Gorinchem en hebben veel vertrouwen in een langdurige relatie. Voor de huurders verandert er overigens niet heel veel. De huurovereenkomsten blijven gewoon geldig en het onderhoud zal grotendeels ook met dezelfde dienstverleners worden uitgevoerd."

Aan de verkoop is een zorgvuldig en intensief proces vooraf gegaan. Naast overleg met de gemeente Gorinchem werd gesproken met de Huurdersvereniging HP6, de bewonerscommissie Lingeburcht, de Autoriteit woningcorporaties en vele andere partijen die direct of indirect betrokken zijn. Op dinsdag 7 mei vond er een inloopbijeenkomst plaats, waarbij alle betrokken huurders kennis konden maken met de nieuwe verhuurder.