• Ria Scholten

Poort6 verkoopt deel woningen

GORINCHEM Begin 2018 is Poort6 gestart met een verkooptraject van een gevarieerde vastgoedportefeuille, die grotendeels bestaat uit vrije sector huurwoningen en ander vastgoed zoals commerciële ruimtes. Inmiddels is er een beoogde koper gevonden. Pas als de verkoop definitief is, zal Poort6 de portefeuille overdragen. Naar verwachting zal dit in de loop van 2019 het geval zijn

Poort6 wil goede en betaalbare woningen in Gorinchem bieden voor mensen met een laag of middeninkomen. Om aan deze groep mensen woonruimte te kunnen bieden, heeft Poort6 de komende jaren aan ongeveer 6.600 sociale huurwoningen genoeg. Nu heeft de woningcorporatie nog ongeveer 6.900 huurwoningen in bezit. Deze verkoop is overeenkomen in de prestatieafspraken met de gemeente en Huurdersvereniging Poort6 van december 2017. 

De portefeuille die Poort6 heeft verkocht, bevat voornamelijk wat duurdere woningen in wijken waar Poort6 meer bezit heeft dan in de toekomst noodzakelijk. En daarnaast een aantal bedrijfspanden, parkeerplaatsen en overige stallingsruimten. Deze verkoop past bij de wettelijke doelstelling en het beleid van de woningcorporatie om zich zoveel mogelijk te richten op sociale verhuur.

Het verkooptraject is begin 2018 gestart. Na een zorgvuldige selectieprocedure op basis van een openbare aanbieding, is de portefeuille verkocht aan Accresco Vastgoed BV uit Rotterdam. Een vastgoedorganisatie die zich met name richt op woningen op aantrekkelijke locaties en huurders centraal stelt in al haar activiteiten. Accresco is nu voornamelijk actief in Rotterdam, Vlaardingen en Delft en wil met de aankoop van deze portefeuille graag uitbreiden naar de Gorcumse vestingstad.