• Volgens Rene Wiersema ontkomt Poort6 niet aan draconische maatregelen

    Foto: Gerard Droog

Prestatieafspraken gemeente en Poort6 moeten concreter

GORINCHEM - ,,Dit zijn geen prestatieafspraken, maar procesafspraken." Dat was het algemene oordeel van de Gorcumse raad na een presentatie van wethouder Dansen en René Wiersema, directeur van woningcorporatie Poort6. De twee presenteerden tijdens de raadsbijeenkomst van dinsdag 3 februari de prestatieafspraken tussen de gemeente Gorinchem en Poort 6 over de doelstellingen van de woningcorporatie. Zo wil Poort6 binnen tien jaar onder andere zevenhonderd woningen kwijt zodat de sociale huurwoningen alleen voor de lage inkomens beschikbaar worden. Voor middeninkomens zal een alternatief gezocht worden in de vrije sector huur of goedkope koop.

Tim Hartman

,,Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten", vormt een citaat uit het regeerakkoord en dus zullen de plannen omtrent wonen in Gorinchem tussen gemeente en Poort6 op elkaar afgestemd moeten worden. De prestatieafspraken, zoals Dansen en Wiersema de afspraken zelf noemden, die daaropvolgend gemaakt zijn, zijn gebaseerd op de Woningagenda 2.0, die afgelopen oktober opgesteld werd.

Onderdeel daarvan is de duurzaamheid van de woningen, die volgens Wiersema op gespannen voet leven met de betaalbaarheid van de huur: ,,We hebben als doelstelling om in 2021 onze woningen op een B-label te krijgen. Dat lijkt te hoog gegrepen, label C lukt daarentegen wel. Voor een B-label is een investering van 30.000 euro nodig en om dat terug te verdienen, zullen de huren omhoog moeten", legt hij uit tijdens de raadsbijeenkomst.

Daarnaast wordt er zoals gezegd de komende jaren vooral gelet op het zogeheten 'scheefwonen', mensen die een sociale huurwoning bewonen, maar daar eigenlijk een te hoog inkomen voor hebben: ,,Die mensen zitten de lage inkomens in de weg en dus zal er een verschuiving plaats moeten vinden", legt Wiersema uit. ,,Om die te stimuleren wordt er bijvoorbeeld een startersrenteregeling geïntroduceerd die inhoudt dat er tien jaar lang een deel van de rente wordt betaald door de woningcorporatie", voegt Wiersema daaraan toe.

Ondanks voorbeelden van Dansen zoals Kamers met Kansen en lege kantoorpanden die omgebouwd kunnen worden, vindt PvdA'er Pierre Schefferlie het allemaal te vaag: ,,Word eens concreter. Hoe gaan we er voor zorgen dat die verschuiving plaats vindt? Maak van de procesafspraken echte prestatieafspraken en presenteer dan nog eens", luidde zijn advies, die op de steun binnen de raad kon rekenen.

In ruggespraak met het college van B&W deed Dansen de belofte om in het tweede kwartaal een evaluatie van de vorderingen te maken en over drie maanden een verdere uitwerkingen te presenteren.